Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Про наукове товариство
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


72.8%Ukraine Ukraine
4.6%Kuwait Kuwait
4.5%United States United States
3.2%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2.1%France France
1.4%Poland Poland
1%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 490
Вчора: 1087
Цього тижня: 1577
Минулого тижня: 8414
Цього місяця: 12462
Минулого місяця: 12820
Всього: 1376337


Про наукове товариство Друк

Загальні положення

1. Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

2. Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування ДЮІ.

Принципи діяльності Наукового товариства

Наукове товариство діє на принципах:

1. Свободи наукової творчості.

2. Добровільності, колегіальності, відкритості.

3. Рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства.

Мета, завдання і види діяльності Наукового товариства

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства:

1. Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність.

2. Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.

3. Популяризує наукову діяльність серед молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.

4. Представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених перед адміністрацією ДЮІ та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.

5. Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.

6. Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

7. Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

8. Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

9. Здійснює моніторинг талановитої молоді ДЮІ, взаємодіючи з іншими підрозділами.

10. Виконує інші функції відповідно до вимог цього Положення, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Види діяльності Наукового товариства:

1. Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів.

2. Залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених до проведення наукових досліджень, участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах та інших наукових заходах тощо.

3. Організація роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених у наукових гуртках на кафедрах ДЮІ.

4. Клопотання перед керівництвом ДЮІ щодо надання студентам, курсантам, слухачам, аспірантам, ад’юнктам, і молодим вченим різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної, інформаційної та ін.).

5. Висвітлення у засобах масової інформації (за групи зв’язків з громадськістю), мережі Інтернет, під час публічних заходів питань, пов’язаних із діяльністю Наукового товариства.

6. Організація обміну інформацією за напрямами досліджень з науковими організаціями інших вищих навчальних закладів, науково- дослідними установами, практичними підрозділами органів внутрішніх справ України та за її межами.

7. Здійснення інших видів діяльності відповідно до цього Положення.

 

 

Набуття та припинення членства у Науковому товаристві

Набуття членства у Науковому товаристві

1. Членами Наукового товариства за власною волею та вибором можуть стати особи віком до 35 років, які навчаються або працюють в ДЮІ.

2. Особи, які здобувають вищу освіту в ДЮІ (курсанти і студенти – лише ті, які вступили до складу наукових гуртків кафедр), автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

3. Працівники ДЮІ можуть стати членами Наукового товариства згідно з рішенням голови Наукового товариства на підставі поданої йому таким працівником заяви (рапорту).

Припинення членства у Науковому товаристві:

1. Членство у Науковому товаристві припиняється автоматично у зв’язку із закінченням навчання у ДЮІ.

2. Достроково членство у Науковому товаристві може бути припинено у випадках:

2.1. Подання голові Наукового товариства особистої письмової заяви (рапорту) про вихід з Наукового товариства. Рішення за поданою заявою (рапортом) приймається головою Наукового товариства.

2.2. Прийняття Координаційною радою Наукового товариства рішення про виключення з Наукового товариства осіб, які вчиняють дії, що заподіюють шкоду або підривають авторитет Наукового товариства, не виконують обов’язки, покладені на них цим Положенням, не займаються науково-дослідною роботою, порушують дисципліну тощо. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Загальні положення

1. Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

2. Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування ДЮІ.

Принципи діяльності Наукового товариства

Наукове товариство діє на принципах:

1. Свободи наукової творчості.

2. Добровільності, колегіальності, відкритості.

3. Рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності

Наукового товариства.

Мета, завдання і види діяльності Наукового товариства

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства:

1. Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність.

2. Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.

3. Популяризує наукову діяльність серед молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.

4. Представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених перед адміністрацією ДЮІ та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.

5. Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.

6. Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

7. Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

8. Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

9. Здійснює моніторинг талановитої молоді ДЮІ, взаємодіючи з іншими підрозділами.

10. Виконує інші функції відповідно до вимог цього Положення, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Види діяльності Наукового товариства:

1. Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів.

2. Залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених до проведення наукових досліджень, участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах та інших наукових заходах тощо.

3. Організація роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених у наукових гуртках на кафедрах ДЮІ.

4. Клопотання перед керівництвом ДЮІ щодо надання студентам, курсантам, слухачам, аспірантам, ад’юнктам, і молодим вченим різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної, інформаційної та ін.).

5. Висвітлення у засобах масової інформації (за групи зв’язків з громадськістю), мережі Інтернет, під час публічних заходів питань, пов’язаних із діяльністю Наукового товариства.

6. Організація обміну інформацією за напрямами досліджень з науковими організаціями інших вищих навчальних закладів, науково- дослідними установами, практичними підрозділами органів внутрішніх справ України та за її межами.

7. Здійснення інших видів діяльності відповідно до цього Положення.

Набуття та припинення членства у Науковому товаристві

Набуття членства у Науковому товаристві

1. Членами Наукового товариства за власною волею та вибором можуть стати особи віком до 35 років, які навчаються або працюють в ДЮІ.

2. Особи, які здобувають вищу освіту в ДЮІ (курсанти і студенти – лише ті, які вступили до складу наукових гуртків кафедр), автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

3. Працівники ДЮІ можуть стати членами Наукового товариства згідно з рішенням голови Наукового товариства на підставі поданої йому таким працівником заяви (рапорту).

Припинення членства у Науковому товаристві:

1. Членство у Науковому товаристві припиняється автоматично у зв’язку із закінченням навчання у ДЮІ.

2. Достроково членство у Науковому товаристві може бути припинено у випадках:

2.1. Подання голові Наукового товариства особистої письмової заяви (рапорту) про вихід з Наукового товариства. Рішення за поданою заявою (рапортом) приймається головою Наукового товариства.

2.2. Прийняття Координаційною радою Наукового товариства рішення про виключення з Наукового товариства осіб, які вчиняють дії, що заподіюють шкоду або підривають авторитет Наукового товариства, не виконують обов’язки, покладені на них цим П

Загальні положення

1. Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

2. Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування ДЮІ.

 

 

Принципи діяльності Наукового товариства

Наукове товариство діє на принципах:

1. Свободи наукової творчості.

2. Добровільності, колегіальності, відкритості.

3. Рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності

Наукового товариства.

 

Мета, завдання і види діяльності Наукового товариства

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства:

1. Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність.

2. Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.

3. Популяризує наукову діяльність серед молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.

4. Представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених перед адміністрацією ДЮІ та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.

5. Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.

6. Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

7. Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

8. Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

9. Здійснює моніторинг талановитої молоді ДЮІ, взаємодіючи з іншими підрозділами.

10. Виконує інші функції відповідно до вимог цього Положення, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Види діяльності Наукового товариства:

1. Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів.

2. Залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених до проведення наукових досліджень, участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах та інших наукових заходах тощо.

3. Організація роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених у наукових гуртках на кафедрах ДЮІ.

4. Клопотання перед керівництвом ДЮІ щодо надання студентам, курсантам, слухачам, аспірантам, ад’юнктам, і молодим вченим різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної, інформаційної та ін.).

5. Висвітлення у засобах масової інформації (за групи зв’язків з громадськістю), мережі Інтернет, під час публічних заходів питань, пов’язаних із діяльністю Наукового товариства.

6. Організація обміну інформацією за напрямами досліджень з науковими організаціями інших вищих навчальних закладів, науково- дослідними установами, практичними підрозділами органів внутрішніх справ України та за її межами.

7. Здійснення інших видів діяльності відповідно до цього Положення.

 

 

Набуття та припинення членства у Науковому товаристві

Набуття членства у Науковому товаристві

1. Членами Наукового товариства за власною волею та вибором можуть стати особи віком до 35 років, які навчаються або працюють в ДЮІ.

2. Особи, які здобувають вищу освіту в ДЮІ (курсанти і студенти – лише ті, які вступили до складу наукових гуртків кафедр), автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

3. Працівники ДЮІ можуть стати членами Наукового товариства згідно з рішенням голови Наукового товариства на підставі поданої йому таким працівником заяви (рапорту).

Припинення членства у Науковому товаристві:

1. Членство у Науковому товаристві припиняється автоматично у зв’язку із закінченням навчання у ДЮІ.

2. Достроково членство у Науковому товаристві може бути припинено у випадках:

2.1. Подання голові Наукового товариства особистої письмової заяви (рапорту) про вихід з Наукового товариства. Рішення за поданою заявою (рапортом) приймається головою Наукового товариства.

2.2. Прийняття Координаційною радою Наукового товариства рішення про виключення з Наукового товариства осіб, які вчиняють дії, що заподіюють шкоду або підривають авторитет Наукового товариства, не виконують обов’язки, покладені на них цим Положенням, не займаються науково-дослідною роботою, порушують дисципліну тощо. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

оложенням, не займаються науково-дослідною роботою, порушують дисципліну тощо. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval