Сучасні фахівці-правоохоронці та юристи повинні володіти не тільки необхідною сумою фундаментальних і спеціальних знань, а й певними навичками творчого вирішення практичних завдань, постійно підвищувати свою кваліфікацію, швидко адаптуватися до мінливих умов. Усі ці якості необхідно формувати під час навчання у юридичному навчальному закладі. 

Виховуються вони через активну участь студентів та курсантів у науковій роботі, яка на сучасному етапі набуває все більшого значення і перетворюється в один із основних компонентів професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Дуже популярною формою наукової роботи студентів та курсантів є їх участь у щорічних науково-практичних конференціях, що проводяться як в Донецькому юридичному інституті, так і в інших профільних навчальних закладах. Студентські та курсантські публікації мають важливу виховну мету: молодь бачить результати своєї праці, що викликає прагнення працювати ще більше і отримувати серйозні наукові результати, які могла б оцінити громадськість. Впровадження системи організації наукової роботи студентів та курсантів і інтеграція її з реальним навчально-виховним процесом сприяють формуванню таких якостей особистості як креативність, самостійність, ініціативність, мобільність, організованість та дисциплінованістььогоднішній день все більш актуальним стає написання наукових статей іноземними мовами. Саме тому на кафедрі іноземних мов функціонує наукова секція «Наукова стаття іноземними мовами», яка має на меті ознайомити студентів та курсантів із формальними характеристиками наукових статей як функціональних елементів наукового дискурсу; навчити їх визначати об’єкт, предмет, цілі й завдання дослідження; ознайомити студентів та курсантів зі структурою наукових статей різних типів; навчити студентів та курсантів розбиратися у вимогах щодо оформлення наукових статей; навчити їх правильно застосовувати й оформляти цитати та виноски. Щомісяця члени секції збираються на чергове заняття, щоб почерпнути для себе необхідну для написання статті інформацію. Оскільки більшість науково-практичних конференцій мають статус інтернет-конференцій, засідання секції використовуються також із метою апробації виступів. 

 

Кафедра іноземних мов

1
2

Real time web analytics, Heat map tracking