«Дайте мені бібліотеку

і я побудую навколо неї університет».

Бенджамін Іде Уіллер.

 

Загальна бібліотека Донецького юридичного інституту МВС України –культурно-освітній та інформаційний центр навчального закладу, основним завданням якого є сприяння розвитку сучасної освітньої, наукової та культурної діяльності інституту. Літопис загальної бібліотеки ДЮІ бере початок з далекого 1961 року, коли була створена Донецька середня спеціальна школа міліції. Бібліотека створювалась, формувалась та відроджувалась поступово, паралельно із розвитком заснованого навчального закладу.

Сьогодні бібліотека має три підрозділи, які спрямовані на задоволення читацьких потреб на кожному факультеті вишу. На факультеті № 1, що базується у навчально-виховному корпусі (місто Кривий Ріг, вулиця Співдружності, 92а), де проходять навчання курсанти та слухачі курсів підвищення кваліфікації, бібліотека вміщує фонд, який нараховує понад 14 тисяч примірників навчальної, наукової та художньої літератури, офіційні документи та періодичні видання. В читальній залі бібліотеки розміщено 10 автоматизованих робочих місць з вільним доступом до Інтернету та можливістю користування електронною бібліотекою.

Найдальший за територіальним розміщенням підрозділ загальної бібліотеки знаходиться у місті Маріуполі Донецької області. Незважаючи на віддаленість, за минулий 2018 рік до фонду бібліотеки факультету № 2 було передано понад 15 тисяч примірників літератури за різним цільовим призначенням і на сьогодні фонд бібліотеки «Маріупольського» факультету становить понад 35 тисяч примірників. Наприкінці 2018 року керівництвом інституту було прийняте рішення щодо придбання 700 примірників нової сучасної юридичної літератури для забезпечення освітнього процесу курсантів факультету № 2. Пріоритетним напрямком роботи загальної бібліотеки інституту у 2019 році буде кількісне та якісне наповнення фонду бібліотеки факультету № 2 актуальною літературою, яка відповідає вимогам сучасної освіти та дає можливість використовувати матеріал під час написання наукових робіт.

У Головному корпусі Донецького юридичного інституту (місто Кривий Ріг, вулиця Степана Тільги, 21), на базі якого забезпечують навчально-виховну  діяльність факультет № 3 та факультет № 4, розміщується  основний фонд загальної бібліотеки. Понад 20 тисяч примірників літератури повністю оброблені за всіма нормами бібліотечних вимог та надаються для користування читачам. Також в активному та пасивному книгосховищах зберігаються всі періодичні видання, які щорічно передплачуються.

Величезну частину фонду становлять документи, які містять навчальну інформацію: підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та інші джерела інформації.

Книгозбірня Донецького юридичного інституту МВС України охоплює публікації з багатьох галузей науки, але пріоритетним напрямком є юридична галузь.

Правильне комплектування фонду – один з  найважливіших аспектів діяльності бібліотеки. Від якості наповнення бібліотечного фонду напряму залежить інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Специфіка комплектування бібліотечного фонду нашого інституту – це його поповнення літературою, яка забезпечує навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність. Важливу роль в  комплектуванні бібліотечного фонду відіграє зв’язок бібліотеки з кафедрами вишу. Така співпраця бібліотеки та кафедр зумовлена наступними причинами: змінами навчальних планів, відсутністю підручників з деяких дисциплін, впровадженням нових дисциплін та необхідністю придбання за рекомендацією кафедр нової спеціальної літератури, що виходить із друку та є необхідною для навчально-виховного процесу. Пріоритетним питанням у комплектуванні фондів літературою є новостворені навчальні дисципліни та спеціальності. Особлива увага приділяється формуванню фондів україномовними навчальними виданнями.

Книгозабезпечення  навчального та наукового процесів інституту є одним з пріоритетних напрямів роботи бібліотеки.

Незаперечним є той факт, що якісний та кількісний склад фонду бібліотеки ЗВО, який відповідає потребам користувачів, безпосередньо впливає на реалізацію мети вишу – навчання та виховання молоді, надання їм оптимальних можливостей для отримання вищої освіти та високої культури.

На січень 2019 року фонд загальної бібліотеки становить 105 тисяч примірників.

Велику увагу розвитку та діяльності бібліотеки приділяє ректор інституту доктор юридичних наук, професор Віктор Миколайович Бесчастний. Ювілейний, стотисячний, примірник, який надійшов до фонду загальної бібліотеки вишу-переселенця, подарований ректором. «Кримінальне право України. Загальна частина» - підручник, складений з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального права, практики Європейського суду з прав людини та відповідно до чинних норм кримінального законодавства України, за загальною редакцією професорів В.М. Бесчастного та О.М. Джужи. Завдяки підтримці керівництва інституту бібліотека трансформується в сучасну, комфортну структуру, гармонійно поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи.

Протягом 2018 року бібліотека значно поповнила свій фонд. Майже 25 тисяч примірників зайняли місце на полицях підрозділів бібліотеки. Основним джерелом комплектування загальної бібліотеки ДЮІ є дарча література У бібліотеці вже чотири років поспіль проводиться акція “Подаруй книгу бібліотеці”. У 2018 році до Акції долучилися заклади вищої освіти Міністерств та Відомств України, обласні наукові бібліотеки, благодійні фонди та громадські організації, а також представники наукової еліти України.

Кожен співробітник навчального закладу не залишився осторонь і зробив свій внесок у поповнення фонду бібліотеки. Протягом року Акція «принесла» бібліотеці понад 2 тисячі примірників. Найактивніші учасники Акції – наші науковці: Бесчастний Віктор Миколайович, Назимко Єгор Сергійович, Панченко Микола Анатолійович, Зозуля Євген Вікторович, Пашутін Вадим Володимирович, Куракін Олександр Миколайович, Волобуєва Олена Олексіївна, Мердова Ольга Миколаївна, Суюсанов Лут Ікрамович, Політова Анна Сергіївна, Лосич Сергій Васильович, Іванов Іван Володимирович, Кадала Віталій Віталійович, Піддубна Дарія Сергіївна, Червінчук Андрій Васильович, Шульга Андрій Олександрович, Гончаров Андрій Вікторович, Філіпенко Анастасія Сергіївна.

Ми вдячні тим , хто подарував бібліотеці книги із власних бібліотек та із колекцій своїх наукових доробків. І будемо безмежно вдячні тим, хто приєднається до благодійної справи. Ви матимете унікальну нагоду занести своє ім’я в історію інституту і бути шанованим читачами та усією громадськістю. Ваше ім’я увійде в «Хроніку визначних подій бібліотеки». В читальній залі книгозбірні буде обладнана постійнодіюча виставка дарчих видань.  

Бібліотека працює відповідно сучасним нормам і вимогам. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 22 березня 2017 року «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» та Наказу МОН України від 26.06.2017 № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» триває робота з перекласифікації всього бібліотечного фонду. Співробітники загальної бібліотеки завжди допомагають визначити індекс УДК наукових робіт, написаних вченими інституту відповідно до стандартів універсального десяткового класифікатора.

На даний час багато уваги приділяє інформатизації та створенню потужної бібліотечної інформаційної платформи.

З червня 2015 року відновилося створення електронного каталогу,  який на даний час вже складає більше 10 тисяч описів. Електронний каталог щоденно поповнюється новими записами в базі даних книжкових видань.

Для зручності та доступності до користування бібліотечними ресурсами вживаються заходи щодо відкритого доступу до електронного каталогу бібліотеки, як невід’ємної частини інформаційного ресурсу бібліотеки. З огляду на те, що одним із головних завдань сучасної бібліотеки є активна інформатизація, то наступним етапом розвитку бібліотеки стане створення та формування електронного репозитарію (база даних повнотекстових ресурсів) з метою зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого відкритого доступу до наукових та освітніх доробків студентів, викладачів та науковців інституту у мережі Інтернет.

На даний час бібліотека налічує та обслуговує понад 2 тисячі користувачів і щороку кількість користувачів тільки збільшується.

Другий рік поспіль на базі загальної бібліотеки інституту діє Інформаційний центр юридичної та поліцейської освіти «Кривий Ріг юридичний», що дає можливість усім громадянам міста Кривого Рогу користуватися літературою фонду бібліотеки.

Значущою подією 2018 року стало відкриття Інформаційного центру Європейського Союзу за участю Посла, Голови Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі.

В Інформаційному центрі ЄС кожен може отримати доступ до електронних баз даних, які містять офіційні документи, що приймаються Європейською Комісією, Європейським Парламентом та іншими офіційними установами ЄС; дізнатися історію виникнення та принципи формування ЄС; спільні здобутки держав-членів ЄС тощо.

Імідж бібліотеки, як і людини або організації, установи, підприємства, формується постійно протягом усього періоду її діяльності, розвитку. Імідж бібліотеки – це її образ в очах користувачів, людей, громадськості. Він включає форму, зміст діяльності бібліотеки як соціальної системи суспільства. Імідж або постійно вдосконалюється, зростає, або, навпаки, погіршується, падає. Зростанню сприяють колектив бібліотеки,  повсякденне, цілеспрямоване, творче самовдосконалення всіх і кожного задля спільної справи. Позитивний імідж бібліотеки формується, насамперед, якістю обслуговування користувачів і надання інформаційно-бібліографічних послуг, своєчасним уникненням конфліктів між бібліотекою та користувачами.

Неабияке щастя – мати гарну колекцію цінних книг. Наша бібліотека має таке щастя, тому що кожен примірник, який надійшов до книгозбірні інституту, має велику цінність. Ціна подарованої книги набагато більша за її оціночну вартість. Ми цінуємо те, що маємо і прагнемо більшого.

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking