В рамках участі у челенджі зі здорового способу життя  - програми «Healthy Challenge»  завідувач психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України Азаренков Олександр разом із науковим співробітником НДЛ ПППД ДЮІ МВС України Когут Олександроюпровели треніг розвиток навичок стресостійкості.

Професійна діяльність правоохоронців часто здійснюється в екстремальних умовах та є стресогенною. Тому правоохоронці повинні володіти певними знаннями, вміннями та навичками самоволодіння або опанувальної поведінки в агресивному середовищі. На психічному рівні важливим інструктажем з небезпеки є інформованість – притримування правил та принципів мирної ідеологічної позиції, ознайомлення із психологічною термінологією, що допомагають виявити осіб, схильних до агресії, та вміти протистояти їм або уникати.

Е. Фромом, агресія – це цілеспрямована деструктивна поведінка, що протирічить нормам та правилам існування людей у суспільстві, приносить шкоду об'єктам нападу, здійснює фізичну шкоду, викликає негативні переживання, стан напруги, страх, пригніченність. Ключовим мотивом агресивної поведінки є бажання контролювати поведінку інших людей (Р. Френкін).

21 травня 2019 року курсанти ДЮІ МВС України разом із науковим співробітником Когут Олександрою визначали поведінку людини, яку можна вважати агресивною, ознаки агресії та форми прояву агресії. Які дії слід оцінити як бажання самоствердитися за рахунок приниження іншого, як мобінг – спосіб травлення працівника; босінг – агресивна некерованість керівника, яка виливається в бажання позбутися працівника. Мобінг може проявлятися з боку співпрацівників, коли особа відчуває себе нереалізованою на посаді, яку обіймає, тобто свою негативну енергію працівник зливає на інших у формі мобінгу. Агресія має місце, якщо результатом дії є негативний наслідок: виставлення кого-небудь в негативному образі, прилюдне висміювання, пригнічення дією, навіть відмова іншій людині в любові та ніжності можуть за певних обставин розглядатися як агресивна поведінка. Непряма агресія – агресія, яка непрямими шляхами спрямована на іншу людину (злі жарти, насмішки, наклепи, плітки).

Курсанти засвоїли, що таке конфлікт, які засоби самозахисту в конфліктній ситуації слід застосовувати, а які ні. Конфліктні особи більш схильні до вербальних форм агресивної поведінки (схильні до суперництва, оцінюють людей з позиції переможець – переможений). Конфлікт – зіткнення різноспрямованих цілей, позицій, думок та поглядів окремих індивідів чи груп. За кінцевими наслідками конфлікти розділяються на деструктивні, конструктивні і стабілізуючі. Позитивний вплив конфлікту на особистість виявляється в посиленні прагнення краще пізнати себе і оточуючих, емоційній розрядці, і послабленні особистісного напруження, у розвитку мотиваційної сфери. Негативне значення конфлікту для особистості виявляється в посиленні особистісного напруження, зниженні самооцінки, виникненні гострих емоційних переживань і зниженні соціальної адаптації. Їх краще уникати, але якщо спілкування неможливо відкласти, то необхідно володіти певними знаннями та навичками:

Агресори часто шукають жертву, щоб злити свою агресію на неї та самоствердитися, принижаючи гідність іншого; агресивна поведінка спрямована на відстоювання власних цілей шляхом дій проти того, хто, на його думку, заважає йому в цьому. Агресивній поведінці протиставляється впевнена або асертивна поведінка, спрямована на досягнення власних цілей спокійно і разом із тим наполегливо, але не переходячи на особистісну форму спілкування. Поведінка жертви – скована поведінка, дії, за яких енергія витрачається не на досягнення цілей, а на переживання з приводу того, що відбулося.

Г. Амон виокремив “дефіцитарну” агресивну поведінку як заборону на реалізацію наявного потенціалу активності, пошук об'єкта та взаємодії з ним, що виявляється в глибинному розладі центральної Я-функції [26]. У даному випадку йдеться про недорозвинуту агресивність особистості, яка б спонукала її до активності, до встановлення міжособистісних стосунків, теплих людських стосунків, вирішувати, а не уникати проблем, конфліктів, проявляється у схильності нехтувати власними інтересами, нездатності брати на себе відповідальність, приймати рішення, залежність і намагання уникати протиріч, ситуацій розбіжностей інтересів та потреб. Така особистість відкрито не проявляє власні емоції, почуття, переживання власного безсилля, некомпетентності, незатребуваності, порожнечі, самотності, покинутості, нудьги, а претензії суб'єктивно компенсуються нереалістичними фантазіями, планами та мріями.

Агресивну поведінку деякі псхологи (Г. Амон, Є. В. Хохлова, Н. Д. Левітов, Є. Ільїн, Т. В. Левкова) розгядають і як конструктивну: як активний та діяльний підхід до життя, свідому активність людини в напрямку досягнення поставлених цілей, енергійно наступаючі агресивні дії, позитивне ставлення до об'єкта агресії та позитивний результат внаслідок такої агресії, асертивна поведінка. Г. Амон вказує на дефіцит певних поведінкових навичків, пов'язаних із недостатнім проявом агресивних спонукань (таким людям властиві мовчазливість, ігнорування), таких, як асертивність уміння наполягати на своєму, відстоювати свої права; уміння демонструвати позитивне ставлення до інших та повагу, вміння йти на компроміс, не залежати від зовнішнього впливу, самостійно регулювати власну поведінку, брати відповідальність за неї, створювати партнерське спікування, миролюбство.

Пам'ятайте, що в житті багато ситуацій які виводять нас зі стану рівноваги. Деякі сприяють розвитку, а деякі створюють дистрес. Тому важливо бути збалансованою особистістю та вчасно й ефективно вирішувати проблемні ситуації, які виникають у Вашому житті.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

завідувач психологічного забезпечення

відділу кадрового забезпечення та

НДЛ ПППД ДЮІ МВС України

Олександр Азаренков

Real time web analytics, Heat map tracking