Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Додаток
до наказу ДЮІ МВС України
від 18.05.2016 № 80

 

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є
Донецький юридичний інститут МВС України

  

У Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Донецький юридичний інститут МВС України (далі – Інститут) визначаються види публічної інформації, а також структурні підрозділи інституту, які відповідальні за її розміщення на сайті інституту, а також підготовку інформації за запитом.

1. Інформація про Донецький юридичний інститут МВС України:

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Інституту (відповідальний – фахівець відділення організаційно-аналітичної роботи та контролю).

1.2. Інформація про організаційну структуру Інституту, прізвища, імена та по батькові, номери службових телефонів ректора, проректорів, керівників підрозділів Інституту (відповідальні – група зв’язків з громадськістю, відповідні підрозділи).

1.3. Положення про підрозділи Інституту (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом) (відповідальні – відповідні підрозділи).

1.4. Інформація щодо організації пропускного режиму на об’єктах Інституту (відповідальний – відділ організації служби).

2. Інформація про діяльність Інституту:

2.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Інституті (відповідальний – відділ кадрового забезпечення).

2.2. Плани роботи Інституту та звіти про їх виконання (відповідальні – підрозділи за напрямками діяльності).

2.3. Інформація про наради, конференції, семінари, круглі столи, брифінги тощо, що проводяться Інститутом (відповідальні – група зв’язків з громадськістю, відділ організації наукової роботи, підрозділи за напрямами діяльності).

3. Інформація про Вчену раду, ректорат, інші колегіальні органи, що створені та діють в Інституті (склад, плани проведення засідань тощо) (відповідальний – секретаріат Вченої ради, відділення організаційно-аналітичної роботи та контролю, навчально-методичний відділ).

4. Розпорядчі документи Інституту (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом, а також внутрішньоорганізаційних, у тому числі організаційно-штатних розпорядчих документів) (відповідальні -  підрозділи, автори документів).

5. Інформація про доступ до публічної інформації (відповідальний – відділ режимно-секретного та документального забезпечення):

5.1. Інформація про систему обліку, види інформації, що знаходиться у володінні Інституту.

5.2. Аналітично-звітна інформація про стан розгляду запитів  в Інституті.

6. Інформація про розгляд звернень громадян в Інституті
(відповідальний–відділ режимно-секретного та документального забезпечення):

6.1. Графік прийому громадян.

6.2. Порядок прийому громадян.

7. Інформація щодо антикорупційної діяльності (відповідальний – відділ кадрового забезпечення):

7.1. Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Інституті.

7.2. Звіти про виконання цих планів.

7.3. Інформація про вжиті заходи з протидії корупції та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

8. Інформація з питань планово-фінансової діяльності та матеріального забезпечення:

8.1. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального та спеціального фонду (відповідальний – відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку).

8.2. Фінансові звіти Інституту за відповідний період (відповідальний – відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку).

8.3. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (відповідальний – комітет з конкурсних торгів).

9. Інформація про співпрацю Інституту із громадськістю
(відповідальний – група зв’язків з громадськістю).

10. Інформація з міжнародного співробітництва (відповідальний – відділ організації наукової роботи).

11. Інформація з питань кадрової роботи:

11.1. Інформація щодо вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад (відповідальний – відділ кадрового забезпечення).

11.2. Умови прийому та порядок відбору на навчання до Інституту, специфічні вимоги до вступників та порядок їх відбору для вступу (відповідальний – приймальна комісія).

 

Відділ режимно-секретного та документального забезпечення