Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Петров Євген

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 р. № 1149, та на підставі рішень атестаційної колегії МОН України (протокол № 5 від 26 червня 2014 року), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2014 р. № 761 завідувачу кафедри цивільно-правових дисциплін доктору юридичних наук Петрову Євгену Вікторовичу присвоєно вчене звання професора кафедри цивільно-правових дисциплін.

Ректорат, вчена рада, увесь науково-педагогічний склад інституту щиро вітає Петрова Євгена Вікторовича з присвоєнням вченого звання професора та бажає подальших успіхів на ниві науково-педагогічної діяльності!

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Петров Євген Вікторович, 1978 року народження, доктор юридичних наук, професор.

Освіта вища, у 1999 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «Правознавство».

З листопада 2002 року працював на посадах науково-педагогічного складу інституту: викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін. З листопада 2009 року – дотепер – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету права.

Дисертацію на тему «Адміністративно-господарське право як підгалузь адміністративного права України» захистив 12 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Є автором 88 публікацій, з них 77 наукового та 11 навчально-методичного характеру, в тому числі 48 у фахових виданнях. Є автором 2-х монографій,  5-ти навчальних посібників, з яких 1 з грифом МОН України (у співавторстві), 1-го словника термінів (у співавторстві) (гриф МОН України), дослідження яких активно використовується у навчальному процесі.