Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України має багато друзів. Так, до акції «Подаруй книгу вишу-переселенцю» приєдналися вчені Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України Беляневич Олена Анатоліївна та Мягкий Андрій Вікторович. Вони передали до бібліотеки вишу свою монографію «Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми» (2017 р. видання). Автори монографії: Беляневич О.А. – відомий вчений не тільки в Україні, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака, автор більше 100 наукових публікацій, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, член Науково-методичної ради Національної школи суддів України; Мягкий А.В. – кандидат юридичних наук, адвокат, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, засновник адвокатського об’єднання «Андрій Мягкий та партнери».

У монографії досліджено господарсько-правові проблеми корпоративного управляння в приватному секторі економіки України. Висвітлено теоретичні питання сутності корпоративного управління та його види, суб’єктного складу корпоративного управління як системи внутрішньогосподарських відносин, досліджено сутність та форми контролю за діяльністю виконавчого органу господарського товариства. На основі узагальнення практики господарських судів окреслено особливості застосування засобів захисту прав на управління та відповідальності посадових осіб товариства.

Щиро дякуємо шановним Олені Анатоліївні та Андрію Вікторовичу за увагу до нашого навчального закладу, за допомогу у поповненні фонду загальної бібліотеки виданням, що розкриває сутність корпоративного управління та шляхи удосконалення корпоративного законодавства в Україні, що ставить на меті формування нормативно-правових основ корпоративного управління та вдосконалення законодавства щодо судового захисту прав суб’єктів корпоративного управління.

02
03

З повагою

Ніколенко Людмила Миколаївна