Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Вітаємо наукову спільноту Донецького юридичного інституту МВС України ще з однією перемогою, надбанням, успіхом – ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ» (LAW JOURNAL OF DONBASS) ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)!

Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база даних (Республіка Польща). Це платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних створена в 1999 р. з метою просування досягнень науки та підтримки національного й міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових журналів та науковими організаціями, що знаходяться у розпорядженні Index Copernicus International. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених в цю базу даних. Індексація в ICI Журнали Master List дає міжнародну рекламу і престиж, який має вирішальне значення для підвищення рівня цитування. Для журналів, які пройшли багатовимірну параметризацію, щороку розраховується Index Copernicus Value (ICV). Журнали, зареєстровані в цій базі, пройшли строгий відбір за численними параметрами. Міністерство освіти та науки віднесло Master List ICI Journal до списку наукометричних баз даних, індексація у яких дозволяє отримати додаткові бали в процесі оцінки Міністерством. Крім того, індексація в базі даних ICI Journal Master List є підгрунтям міжнародної реклами і престижу.

Титанічна робота щодо внесення інформації про кожну статтю, кожного автора, кожне джерело зі списку використаних джерел за останні 5 років у базу даних тривала останніх 6 місяців і …. ось, нарешті, принесла гідний і такий бажаний, давно омріяний результат.

Аби усвідомити значення даної події, варто зазначити, що в Україні зареєстровано 1707 наукових видань, лише 62 українські правові журнали індексуються в Index Copernicus (за результатами експертної оцінки, останні дані – за 2017 рік: http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/top_IC.pdf). Тож той факт, що наш збірник посів почесне місце серед когорти кращих,  є підставою для гордості, самоповаги і, звісно, зобов’язує кожного з нас, членів команди ДЮІ МВС України, авторів, що подають статті для публікації у збірнику «Правовий часопис Донбасу», дотримуватися принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Ми дякуємо залученим до роботи викладачам кафедри іноземних мов, співробітникам інформаційно-технічного відділення навчально-методичного відділу та всім тим, хто допомагав, підтримував, надихав своїми здобутками, мотивував, а головне – вірив у нас, вірив, що наше прагнення популяризувати здобутки наукової спільноти закладу й підвищити престиж наукового збірника увінчається успіхом, здолавши всі перешкоди.

Вітаємо всіх нас!                                                                               

Відділ організації наукової роботи