Одним з пріоритетних напрямків у державній політиці щодо реформування закладів вищої освіти і підвищення соціального статусу професіоналів інтелектуальної праці стає вдосконалення професійної підготовки фахівців, зокрема юристів.

Професійна мова фахівця є невід'ємною складовою такого роду діяльності, тому ознайомлення з юридичною термінологією здійснюється не тільки на заняттях з англійської мови, а також під час проведення засідань секції «Наукова стаття іноземною мовою». Ця секція була створена для поглибленого вивчення професійної мови правника, для формування у майбутніх науковців навичок володіння певними лексичними та граматичними конструкціями англійської мови за професійним спрямуванням. Так, на черговому засіданні доценти кафедри іноземних мов Інна Андріївна Живіцька та Ганна Миколаївна Салащенко розглянули з курсантам факультету № 1 поняття та основні властивості юридичних термінів. Оскільки здійснення перекладу іноземних джерел передбачає достатню мовну підготовку та певну обізнаність у сфері юридичної термінології, тому курсантам було запропоновано визначити властивості термінів права у наведених прикладах, обговорити з викладачами варіанти перекладу поданих лексичних одиниць та інше.

Подібна робота є запорукою успішної підготовки майбутніх юристів до науково-дослідницької діяльності, яка передбачає опрацювання не тільки вітчизняної, але й іноземної фахової літератури, складання анотацій англійською мовою до наукових статей та спілкування з зарубіжними колегами для обміну досвідом.

Ми бажаємо майбутнім юристам успіхів у вивченні англійської мови!

 

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02

Кафедра іноземних мов

Real time web analytics, Heat map tracking