Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Однією із невід’ємних складових діяльності науково-педагогічним складом кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету №1 інституту є використання під час проведення навчальних занять інтерактивних методик, ігрових методів, ролевих ігор, поліцейських квестів, тренінгових технологій.

Відповідно до Методичних рекомендацій з проведення практичних занять у формі поліцейського квесту в закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, доцентами кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 кандидатом юридичних наук, доцентом Андрієм Данилевським та кандидатом юридичних наук, доцентом Наталею Коміссаровою під час проведення навчальних занять із курсантами 1-го та 3-го курсів факультету № 1 інституту протягом 2018/2019 навчального року з навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Долікарська допомога», «Криміналістика» активно використовувався лінійний поліцейський квест. Така форма проведення навчальних занять дозволяє не тільки перевірити знання у курсантів з минулих тем навчальної дисципліни, а й отримати нові знання та навички.

Не залишається осторонь і така складова діяльності кафедри як наукова. Науково-педагогічного склад кафедри постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації та розширенням методології й інструментарію наукових досліджень; активно залучає курсантів, студентів, слухачів і здобувачів освітнього ступеня «магістр» до наукового пошуку.

Ідучи у ногу з часом та усвідомлюючи важливість публікацій наукових статей у спеціалізованих видавництвах включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, науково-педагогічний склад кафедри протягом 2018/2019 навчального року опублікував чотири наукові статті:

 1. Olena Volobuieva, Tetiana Shevchenko Topical issues of economic crime investigation: european vector. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5, №1 (2019). Р. 33-38. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/596 - Web of Science
 2. Andrii Borko, Vadym Nehodchenko, Olena Volobuieva, Ivan Kharaberiush. Fighting against cybercrime: problems and prospects in Ukraine and the world. Business Laws and Legal Rights: Research and Practice. 2019. Volume 22, Special Issue 2. P. 1-5. URL: https://www.abacademies.org/articles/Fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-Ukraine-and-the-world-1544-0044-22-SI-2-352.pdf.
 3. Tymur Loskutov, Sergey Miroshnychenko, Rostyslav Lemekha The concept of legitimate economic interest. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol.4. No.5. P. 175-178. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/554/pdf.
 4. Perevozova, I. V. et al. Normative and legal aspects of banking regulation and ensuring the reliability of banking system of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 1, n. 28, p. 26-35, mar. 2019. ISSN 2310-8770. Available at: <http://fkd.org.ua/article/view/162989>. Date accessed: 16 Apr. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.162989.

Вже доброю традицією стало організація та проведення кафедрою кримінально-правових дисциплін та судових експертиз всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю», «Актуальні питання кримінального права та процесу», «Актуальні питання досудового розслідування». На наукових заходах розглядались: актуальні питання криміналістики; використання спеціальних знань у боротьбі зі злочинністю; вплив сучасного політико-правового процесу на розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність; теоретико-прикладні проблеми загальної та особливої частин кримінального права України; проблемно-дискусійні питання досудового і судового провадження у кримінальному процесі.

Працівники кафедри також приймають активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, засіданнях за круглим столом, семінарах. Зокрема, доцент кафедри Анна Політова брала участь у міжнародних наукових конференціях «Права человека и глобализация: материалы I-ой международной научно-теоретической конференции посвященной 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека» (5 грудня 2018 року, Республіка Таджикистан); «Әубәкіров оқулары» («Аубакировские чтения») (19 лютого 2019 року, Республіка Казахстан); «Борьба с преступностью: теория и практика» (5 квітня 2019 року, Республіка Білорусь); «Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів» (7-8 червня 2019 року, Словацька Республіка).

Науково-викладацький склад кафедри бере активну участь у набутті курсантами інституту вмінь та навичок проведення наукових досліджень. Яскравим прикладом цього є підготовка курсантами, студентами інституту під науковим керівництвом працівників кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз інституту наукових робіт для участі у науково-практичних конференціях.

Під науковим керівництвом доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету №1 інституту кандидатом юридичних наук, доцентом Андрієм Данилевським наукова робота курсанта 302 навчального взводу Дар’ї Шапкіної на тему: «Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання» отримала диплом ІІІ ступеня у номінації «Кримінальне право та кримінологія» у ІІ турі Конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, який проходив 16 травня 2019 року (м. Дніпро).

Але на досягнутому працівники кафедри не планують зупинятися. До кінця 2019 року науково-педагогічний склад кафедри планує підвищити свої показники з наукової роботи, а поліцейський квест використовувати під час проведення всіх занять з навчальних дисциплін кафедри.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз

факультету №1