Кафедра гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту створена на базі факультету № 2 (м. Маріуполь) на початку 2018-2019 навчального року. Кафедра забезпечує викладання близько двох десятків навчальних дисциплін циклу фундаментальної гуманітарної підготовки фахівців, серед яких – історія та культура України; українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова, психологія, філософія, соціологія, політологія та інші.

Викладачі кафедри беруть активну участь у навчально-виховній та методичній роботі інституту: готують навчальні посібники, програми, практикуми, збірники тестів, електронні варіанти лекцій, мультимедійні презентації, постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність.

Кафедра гуманітарних дисциплін плідно співпрацює з іншими кафедрами інституту. Для удосконалення навчального процесу колектив кафедри бере активну участь у взаємовідвідуванні занять досвідчених науково-педагогічних працівників інституту, проводить спільні навчально-методичні засідання, міжвузівські наукові семінари та круглі столи.

Протягом 2018-2019 навчального року неодноразово проводились бінарні заняття з навчальних дисциплін кафедри, до яких залучались такі громадські організації, як «Фонд Розвитку Маріуполя», «Маріупольська Спілка Молоді» та Благодійна організація Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Маріуполь».

Велику увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розвитку духовності, морально-професійної культури, вихованню високих моральних якостей, інтелігентності, патріотизму, ініціативності та комунікабельності студентів і курсантів.

На кафедрі гуманітарних дисциплін функціонують дві наукові секції: «Світ навколо нас» –  (керівники: Сальнікова Н.В., Короткова Ю.М., Стрельник О.Л.) та «Наукова стаття іноземними мовами» –  (керівники Мамонова О.І., Волік О.В.). До наукової діяльності секцій залучаються студенти і курсанти спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність». Під час роботи секцій вони мають змогу отримати корисну інформацію про історію української державності, збагатити свої знання щодо політичного, культурного, економічного життя нашої держави зокрема і світу загалом.

Крім того, викладачами кафедри ведеться цілеспрямована позааудиторна навчально-виховна робота. Проводяться соціально-культурні заходи, екскурсії визначними історичними місцями м. Маріуполя.

Кафедра гуманітарних дисциплін також забезпечує курси підготовки абітурієнтів до ЗНО з історії України та української мови і літератури, а також постійно здійснює профорієнтаційну роботу серед учнів 9-х та 11-х класів.

Суттєвою частиною діяльності співробітників кафедри є наукова робота – адже частка осіб з науковими званнями складає майже 100 %. Формами реалізації наукового пошуку є наукові публікації, участь у наукових заходах, підготовка монографій тощо.

Таким чином, робота кафедри гуманітарних дисциплін спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних сприяти модернізації українського суспільства та її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору; підготовку нового покоління громадян, здатних використати отримані ними знання під час вирішення національних і глобальних проблем; підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціокультурні процеси в країні й світі та сприяти їх розвитку.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра гуманітарних дисциплін

Real time web analytics, Heat map tracking