Кафедра господарсько-правових дисциплін як один із структурних підрозділів факультету №3 Донецького юридичного інституту МВС України виконує завдання з реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; формування в майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; розробки і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій; організації взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовки та видання наукової та навчально-методичної літератури; проведення профорієнтаційної роботи та участь у профорієнтаційних заходах інституту та ін.

Протягом 2018-2019 навчального року визначені перед кафедрою завдання виконувалися з урахуванням специфіки роботи навчального закладу, необхідності подальшого відновлення матеріально-технічного стану та кадрового потенціалу, а також з урахуванням початку повноцінної роботи вишу у м. Маріуполь Донецької області.

Серед основних освітніх здобутків кафедри за навчальний рік є забезпечення проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції, успішного випуску магістрів господарської спеціалізації у лютому 2019 року,  розробці та впровадженні освітньо-професійних програм, виданні навчальної та наукової літератури тощо.

Слід зазначити, що викладачі кафедри пишаються випускниками ДЮІ. На цей час, магістри права Донецького юридичного інституту МВС України забезпечують захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, окремих громадян, суспільства в цілому в різних галузях економіки та органах державної влади. Хотілося б згадати успішних випускників Гончарова Миколу, Дасів Іріну, Іванова Артема, Ковальова Артура, Кірєєву Ірину, Новосельцева Вячеслава, Салія Костянтина, Стойку Руслану, Шафікову Владлену, Яцмирську Тетяну та ін., які, хоча і нещодавно залишили стіни вишу, але з гордістю несуть звання випускника ДЮІ та успішно реалізовують здобуті компетентності в Національній поліції, національних корпораціях, ТОВ «Охранний холдинг», Метінвест, пенітенціарній системі, виконавчій службі, рідному закладі вищої освіти, нотаріаті тощо.

На сьогодні до науково-педагогічного складу кафедри входять завідувач кафедри Віталій Віталійович Кадала, професор кафедри Богдан Володимирович Деревянко, доцент кафедри Олена Павлівна Гузенко, доцент кафедри Тетяна Володимирівна Хайлова, доцент кафедри Юлія Олександрівна Громенко, доцент кафедри Наталія Анатоліївна Макаренко. Наразі для зміцнення наукового потенціалу та формування дієвого резерву кафедра працює над пошуком наукової еліти серед провідних вишів країни.

Для організації наукової роботи студентів за напрямом підготовки «Право», з метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-дослідної роботи у галузі правових наук, на кафедрі господарсько-правових дисциплін факультету №3 функціонує науково-дослідний гурток. Основні завдання гуртка – це дослідження актуальних правових питань діяльності підприємств, установ та організацій, сприяння участі студентами у наукових конференціях, публікації тез доповідей та наукових статей, розвиток особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності. На сьогоднішній день учасниками наукового гуртка на постійній основі є студенти денної форми навчання: другого, третього та четвертого курсів, а також магістри першого та другого курсів. Керівником гуртка є доцент кафедри – Гузенко Олена Павлівна, яка активно долучає до наукової роботи студентів, курсантів та слухачів всіх форм навчання. Результатом її роботи є зайняте студенткою 2 курсу Скобіолою Олександрою перше місце у загальноінститутському конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в номінації економічних наук.

Серед визначних наукових заходів кафедри слід відзначити проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин». Були здійснені заходи по передньому захисту та обговоренню дисертаційних досліджень, приймання кандидатських іспитів тощо. Також кафедрою господарсько-правових дисциплін ведеться додаткова робота щодо включення наукових праць ДЮІ МВС України до системи «Бібліометрика української науки», що сприяє можливостям розширення наукових зв’язків з іншими вишами та науковцями, поширенню відомостей про діяльність Донецького юридичного інституту серед широкого кола осіб.

Ще один із напрямів роботи кафедри, який дозволяє залучати до лав інституту студентів, курсантів, магістрантів, слухачів та аспірантів – це здійснення належної профорієнтаційної роботи. Систематичне здійснення профорієнтаційних заходів серед різних верств населення дозволяє наголосити, що на сучасному етапі розвитку нашої країни – в умовах побудови правової держави та докорінних змін у суспільстві потреба у високопрофесійних юристах як ніколи на часі. Основа профорієнтаційної роботи кафедри – проведення зустрічей із учнями випускних класів, на яких розповідається про переваги роботи юристом, правоохоронцем та про історію нашого навчального закладу, умови вступу та навчання, матеріально-технічну базу інституту.

Для майбутніх абітурієнтів працівники кафедри проводили вікторини, надавали відомості стосовно особливостей відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб, наголошували на важливості високого рівня правосвідомості кожного окремого громадянина для побудови ефективної держави. Під час проведення днів відкритих дверей, які проводяться в стінах вишу, працівники кафедри всім зацікавленим особам надавали інформаційні матеріали інституту, повідомляли про роботу кафедри та напрями підготування майбутніх юристів, які здійснюються кафедрою, пояснюється за яких умов студенти, слухачі або їх батьки, які офіційно працюють, можуть повернути собі частину коштів, витрачених на здобування вищої освіти. Не менш важливою є профорієнтаційна робота серед працівників державних та недержавних підприємств, установ, організацій та правоохоронних органів. Так, науково-педагогічний склад кафедри здійснює відповідну роботу з розповсюдження інформації про інститут серед працівників судів, відділів юстиції, виконавчих служб, виконавчих комітетів, фіскальних служб, пенсійних фондів, нотаріусів, прокуратур, відділів поліції, юридичних фірм тощо. Причому така робота працівниками кафедри здійснюється і далеко за межами м. Кривий Ріг. Так, співробітники кафедри здійснювали виїзди з проведенням профорієнтаційних заходів до багатьох міст різних областей.

Науково-педагогічний склад кафедри приймав активну участь і у загальноміських заходах з нагоди Дня Конституції, Дня металурга та гірника, Дня вишиванки та ін. Не залишалася осторонь уваги працівників кафедри і благодійна діяльність, яка полягала у наповненні книжкового фонду бібліотеки, у благодійній акції «Посмішка дитини – найцінніший скарб», яка була проведена для вихованців школи-інтернату №1 м. Кривий Ріг, зборі грошових коштів на потреби окремих осіб, що потрапили у скрутне становище тощо.

На новий навчальний рік перед кафедрою господарсько-правових дисциплін стоїть багато амбітних завдань, які дозволяє ставити впевненість у подальшому розвитку інституту. Серед основних завдань слід виділити налагодження наукових зв’язків з іншими навчальними закладами, впровадження інноваційних методик у навчальний процес, якісну профорієнтаційну діяльність та ін.

Діяльність Донецького юридичного інституту МВС України – яскравий приклад того, як багато можна зробити, якщо організаторський талант керівництва і професійне позиціонування в системі освітніх послуг помножити на бажання працювати заради виховання поколінь добропорядних правоохоронців і висококваліфікованих юристів та забезпечення академічної мобільності та свободи.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 

Кафедра господарсько-правових дисциплін

ДЮІ МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking