Кафедра цивільно-правових дисциплін є структурним підрозділом факультету №3 ДЮІ МВС України, що організовує і здійснює на високому рівні навчальну і науково-методичну роботу зі спеціальності «Право» і «Правоохоронна діяльність», виховну роботу серед студентів, наукові дослідження за профілем кафедри. Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Викладачі кафедри відповідально підходять до виконання свого основного завдання – викладання закріплених за ними навчальних дисциплін. Навчальний процес на кафедрі цивільно-правових дисциплін – це: ділові ігри та судові дебати, тренінгові та тестові методики, інформаційні технології. Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання цивільно-правових дисциплін та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно залучаються до керівництва практикою студентів та до участі в роботі державних екзаменаційних комісій.

До проведення навчальних занять з дисциплін кафедри, рецензування навчально-методичних матеріалів, інших форм роботи регулярно залучаються практичні працівники юридичного профілю. Налагоджено плідну співпрацю кафедри з Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, адвокатами, нотаріусами та іншими практичними працівниками за профілем кафедри.

Перспективними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, спадкового права, міжнародного приватного права, трудового права, екологічного та земельного права тощо. Так, серед наукових здобутків науково-педагогічного складу кафедри є чимала кількість монографій, навчальних посібників та підручників, конспекти лекцій тощо. Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи в інституті, на кафедрі діє студентський науково-дослідний гурток. Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти проходять апробацію на науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, круглих столах, що проводяться на базі кафедри та університету, інших вищих навчальних закладів тощо.

Крім того науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін було проведено масштабну профорієнтаційну роботу серед учнів 9-11 класів шкіл, коледжів. Кафедрою в 2018-2019 н.р. було відвідано з профорієнтаційними візитами більше десяти міст України, де в рамках профорієнтаційної роботи викладачі кафедри розповідали про професію юриста та надали інформацію щодо вступу до закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Кафедра цивільно-правових дисциплін увесь свій науковий і педагогічний потенціал спрямовує на виховання кращих фахівців у галузі юриспруденції, підготовку правознавців, які б відповідали вимогам нового часу і не лише володіли фаховими якостями, але й були спроможними до самостійного творчого мислення, сповідували гуманістичні ціннісні, слугували суспільству та ідеалам добра і справедливості.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Real time web analytics, Heat map tracking