Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Оновлений час, змінність відносин, нові вимоги до майбутніх фахівців, європейська інтеграція, конкурентний рівень на кадровому ринку та багато інших осучаснених позицій, породжують появу змінності і безпосередньо в освітньому процесі. Ці вимоги стосуються кожного його елемента. Нестає виключенням і лекційні заняття. Саме лекція – першочергова позиція у процесі ознайомлення здобувача вищої освіти з навчальним предметом, з відповідними суспільними відносинами тощо. Безпосереднім завданням лектора є навчити студента у першу чергу вірно визначати нормативну базу, що підлягає застосуванню, надалі – вірно орієнтуватися у ній та безпосередньо застосовувати до виникаючих суспільних відносин. Відповідно перед лектором постає завдання не лише теоретичного висвітлення, і бажано у межах норм права, матеріалу, ай надати практичні ситуації, складання документів, здійснення їхнього аналізу, тобто максимально наблизити до безпосередньої практичної діяльності юриста.

Переслідуючи такі цілі, отримуючи новий досвід, передання власного та постійне прагнення до удосконалення і забезпечення відповідності часовим вимогам, науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 ДЮІ МВС України постійно працює у цьому спрямуванні. Адже, визначальним кредом кафедри є теоретичні знання законодавства та ознайомлення з його практичним застосуванням шляхом власної спроби кожним студентом! На шляху забезпечення таких позицій науково-педагогічні працівники кафедри не тільки проходять підвищення кваліфікації, стажування, у тому числі і у країнах ЄС чи ОЕС, долучаються до грантових проектів за підтримки ЄС, приймають участь у наукових заходах за рахунок ЄС, а й проводять науко-методичні заходи у стінах рідного вишу. І поміж них, можливо визначити: проведення показових відкритих лекцій та відкритих лекцій на які має можливість завіти будь хто з бажаючих. Додатково, враховуються і вимоги безпосередньо до особи, яку назначають лектором, а саме досвід науково-педагогічної та практичної діяльності. Такі позиції є ключовими у науково-методичній роботі освітнього процесу кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 ДЮІ МВС України.

Керуючись вище викладеним констатуємо, що 05 вересня 2019 року за адресою: вул. Степана Тільги, 21, м. Кривий Ріг, ауд. 201 у часовий період з 12.40 до 14.00 було проведено показове відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» у студентів 3-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України на тему: «Договір купівлі-продажу» завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 ДЮІ МВС України, к.ю.н. Дар’єю Піддубною.

Контроль науково-педагогічного складу відбувається не тільки зі сторони керівників структурних підрозділів, а й зі сторони адміністрації інституту. Так, на показовій відкритій лекції Піддубної Д.С. були присутні представники адміністрації інституту, навчально-методичного відділу, адміністрації факультету №3, керівники інших структурних підрозділів та науково-педагогічний склад. Досить позитивним та приємним є і те, що до відвідування показової відкритої лекції долучилися студенти заочної форми навчання факультету №3 ДЮІ МВС України.

Відкриті заняття - невід’ємні елементи методичної діяльності науково-викладацького складу кожної кафедри ЗВО, а також компонент на шляху атестації викладачів, отримання вчених звань, активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання здобувачів вищої освіти.

За результатами показової відкритої лекції надаються враження, побажання, рекомендації від присутніх. Так, від усіх присутніх, показова відкрита лекція Піддубної Д.С. отримала позитивні відгуки та схвалені позиції щодо її проведення. Звернуто увагу на вдале поєднання відеороликів з теми лекції, що надало можливість студентам наперед зрозуміти важливість лекційного матеріалу, супроводження мультимедійним забезпеченням основних питань лекційного заняття, використання форм документів у роздрукованому вигляді та надання їх до роботи студентам, постійний зв'язок із аудиторією, атмосфера спілкування мала дружній характер обговорення та не супроводжувалась напругою. Лекційне заняття Піддубної Д.С. вміщувало і ряд інших методичних засобів та було вибудоване на основі подання матеріалу таким чином, щоб стимулювати вироблення у здобувачів вищої освіти подальшого самовивчення через власну ініціативність задля подальшої успішності.

Відмічаємо й те, що і керівник кафедри, і науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 підтримують та сприяють у формуванні висококваліфікованих науково-педагогічних працівників серед молодих науковців-працівників кафедри. Так, Дар’я Піддубна, як керівник кафедри, постійно забезпечує підтримку молодим викладачам Тетяні Склемі та Анні Абдель Фатах, всіляко сприяє їх науково-дослідній роботі, допомагає визначитися зі специфічними особливостями викладацької діяльності, завдяки чому зростає професійна майстерність та вміння молодих кадрів.

На шляху такого досягнення, завідувач кафедри 02 вересня 2019 року відвідала лекційне заняття з дисципліни «Цивільне право та процес» за темою «Поняття, принципи і система цивільного права. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини» викладача кафедри Склеми Тетяни Юріївни. Лекційне заняття було проведено для студентів 2 курсу, факультету №3, денної форми навчання.

На наступній парі, 02 вересня 2019 року, Дар’я Піддубна відвідала лекційне заняття з дисципліни «Правочин з нерухомості», яке для студентів 4 курсу, факультету №3, денної форми навчання проводила викладач кафедри Абдель Фатах Анна Станіславівна.

Подібні відвідування являються не лише контролем за роботою молодих викладачів, а й є елементом допомоги при проходженні перших кроків на ниві науково-педагогічної діяльності, у тому числі і знаходження порозуміння зі студентською аудиторією та визначення власного шляху до подальшого професійного зростання та формування компетентності.

Спільність поглядів, спільність роботи задля підготування конкурентних фахівців на ринку юриспруденції у жорстких умовах сьогоденної конкуренції – керівні позиції для керівника кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 ДЮІ МВС України та його співробітників. Досягати – значить самому постійно навчатися та передавати здобутий досвід молодим колегам та здобувачам вищої освіти. Результат – кропітка, згуртована праця кожного. Спрямувати на досягнення результату – вміння та власний приклад. Тож працюємо разом, визначаємо, діємо та досягаємо, розвиваємо кафедру, факультет №3, інститут – Донецький юридичний інститут МВС України та дякуємо тим хто у нас вірить та вступає на навчання, а керівництву, в особі найголовнішої особи – ректора ДЮІ МВС України, Віктора Бесчастного за розуміння, підтримку та всіляке сприяння до розвитку, втілення нового, стимулювання інноваційності.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

З глибокою повагою до кожного,

кафедра цивільно-правових дисциплін

факультету №3 ДЮІ МВС України