Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Підчас урочистого заходу, присвяченого врученню першокурсникам погонів курсанта та студентських квитків студентам на факультеті № 2 Донецького юридичного інституту МВС України, що відбувся на театральній площі в м. Маріуполі 13.09.2019, між Донецьким юридичним інститутом МВС України, в особі ректора інституту Віктора Бесчастного та Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, в особі начальника Миколи Семенишина, приймаючи до уваги події, що відбуваються в Україні за останні роки, усвідомлюючи необхідність постійного забезпечення публічної безпеки у Донецькій області, надаючи важливе значення розвитку взаємодії в галузі якісної підготовки кадрів для Національної поліції України, з метою вдосконалення навчально-методичного забезпечення, підвищення якості підготовки працівників поліції уклали договір про співпрацю. Сутність договору - спільна діяльність у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку на території Донецької області та проходження стажування особовим складом, а також проведення занять з курсантами, слухачами та ад’юнктами Донецького юридичного інституту МВС України у територіальних підрозділах ГУНП в Донецькій області. Напрямками взаємодії визначено:

- Закріплення структурних підрозділів Донецького юридичного інституту МВС України та Головного управління Національної поліції в Донецькій області, відповідальних за організацію та здійснення взаємодії за напрямками діяльності.

- Проходження стажування та навчальної практики науково-педагогічним складом, курсантами, слухачами та ад’юнктами ДЮІ МВС України у територіальних підрозділах ГУНП.

- Проведення спільних заходів щодо визначення основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності підрозділів поліції, організації та проведення науково-дослідних, кримінологічних досліджень, а також впровадження їх результатів у практичну діяльність.

- Спільна розробка, підготовка, рецензування, впровадження в установленому порядку та в межах компетенції організаційно-розпорядчих документів.

- Залучення фахівців ГУНП до участі в освітньому процесі ДЮІ МВС України, роботі кафедр, а науково-педагогічного складу ДЮІ МВС України – до проведення занять зі службової підготовки у відділеннях і відділах поліції та підрозділах апарату ГУНП.

- Передбачення взаємної допомоги в підготовці інформаційно-аналітичних документів з питань організації та забезпечення у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, застосування адміністративного законодавства, проведення теоретичних та практичних навчань з тактичної підготовки, командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань, запровадження в практичну діяльність новітніх форм і методів протидії злочинності.

- Одержання один від одного у встановленому законодавством порядку інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сторони завдань та функцій.

- Спільне видання науково-практичних збірників для використання працівниками Сторін.

- Передбачення щорічного моніторингу рівня підготовки та якості роботи випускників ДЮІ МВС України у підрозділах ГУНП, внесення пропозицій щодо спрямування освітнього процесу на засвоєння особами, зазначеними у пункті 1.2., 2.2. Договору практичних форм та методів роботи.

- Спільна участь керівництва ДЮІ МВС України та ГУНП у відеоселекторних нарадах керівництва МВС, а також винесення на розгляд засідань нарад керівництва ГУНП, ректорату та Вченої ради ДЮІ МВС України питань, що представляють взаємний інтерес.

- Забезпечення постійним обміном інформації стосовно передових форм та методів поліцейської діяльності, наявних наукових розробок з питань правоохоронної діяльності.

- Залучення постійного та перемінного складу ДЮІ МВС України до участі в забезпеченні публічної безпеки і порядку під час проведення заходів за участю значної кількості громадян, у тому числі при проведенні загальнодержавних святкових, культурних, спортивних та інших заходів.

- Взаємне використання у встановленому порядку в освітньому процесі та практичній діяльності відповідного технічного обладнання, приладів, навчальних комплексів, лабораторій, спеціальних засобів та їх макетів.

- Забезпечення інформування в установленому порядку ГУНП Донецького юридичного інституту МВС України про результати участі його особового складу у заходах із забезпечення публічної безпеки і порядку на території Донецької області, у виявленні, розкритті та попередженні правопорушень.

Сподіваємося на подальшу плідну взаємодію інституту з поліцією Донеччини!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 04 2
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 04 2
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Відділ комунікації та м міжнародних зв’язків

ДЮІ МВС України