Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

04 жовтня 2019 року відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Донецьким юридичним інститутом МВС України та Державним підприємством «Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Під час підписання документу ректор, доктор юридичних наук, професор  Віктор Бесчастний та директор Олександр Магдаліц обговорили питання проведення спільних заходів із забезпечення стажування студентської молоді в Донецькому науково-дослідному та проектному інституті землеустрою.  Крім того, предметом цього Меморандуму є організація партнерства та співпраця сторін у інформаційній, методичній, науково-дослідній та практичній діяльності, проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня студентів Донецького юридичного інституту МВС України, а також організації проходження практики, стажування, проведення круглих столів, відкритих лекцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів тощо.

Сторони домовились брати участь у спільних наукових та інноваційних проектах, спрямованих на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес; організовувати проходження навчальної, виробничої та інших видів практик (стажувань); брати участь в проведенні правової експертизи нормативно-правових актів; проводити спільні наукові та освітні заходи (конференції, круглі столи, тренінги тощо); надавати юридичні консультації спільно зі студентами Юридичної клініки «Правовий захист»; здійснювати обмін інформацією, необхідною для спільної діяльності сторін.

В умовах конкуренції на ринку праці сучасні українські роботодавці прискіпливі до випускників юридичних закладів освіти та вимагають від молодих фахівців не лише теоретичних знань, а й навичок їх практичного застосування. Сфера земельного та екологічного права є одним із складних напрямів опанування спеціальністю, вона характеризується постійною потребою висококваліфікованих юристів, особливо в умовах коли змінюються умови ринку землі, реформуються державні органи, пов’язані з земельними відносинами, змінюється земельне законодавство. Одним із способів напрацювання необхідних для подальшого працевлаштування є практична складова, яку можна набути тільки шляхом практичної діяльності в спеціалізованих державних органах. В Україні в сфері земельних відносин функціонує система інститутів землеустрою. Інститути проводять науково-дослідні та проектні роботи в галузі землеустрою, охорони, оцінки та раціонального використання земель, геодезичні роботи та надають консультаційні послуги. Тому можливість пройти практичне навчання в таких закладах буде сприяти підвищенню рівня знань студентів-правників.

На зустрічі було зазначено, що отримають розуміння свого майбутнього і роботи, реально обиратимуть шлях свого розвитку і на практиці відчуватимуть, який результат вони можуть зробити.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Завідувач кафедри юридичних дисциплін факультету №2
Ніколенко Людмила Миколаївна