Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Бібліотека Донецького юридичного інституту є центром зосередження вироблених у процесі суспільного розвитку і зафіксованих у документах знань національної спільноти. Також бібліотека популяризує та поширює інформацію про науковий доробок вчених з метою інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної науки, освіти і практики. Виконання цього завдання можливе завдяки формуванню фонду бібліотеки літературою відповідної тематики, налагодженню книгообмінних зв’язків, активну участь в яких беруть вчені.

Чудовим подарунком для загальної бібліотеки вишу-переселенця стали книги, передані завідувачем кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної фіскальної служби України, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України, колишнім співробітником Донецького юридичного інституту МВС України – Анатолієм Шевченком.

Пан Анатолій – це людина з умінням налагоджувати пошук знань, акумулювати та ділитися ними, що є запорукою підвищення наукової комунікації. В процесі такої акумуляції ним були створені книги, які стали частиною фонду нашої бібліотеки:

Шевченко А. Становлення та еволюція режимної системи в радянській Україні (1917 – 1953 рр.) : монографія. – Вінниця, 2019.

У монографії розкрито процес формування інституту режимних місцевостей, алгоритм запровадження воєнного стану з усіма іманентними атрибутами. Висвітлено процедуру паспортизації, як інструмент «чистки», окреслено політико-правові та соціально-гуманітарні наслідки репресивних, обмежувальних і контрольних заходів радянської держави над мобільністю громадян.

Шевченко А. Соціально-правова цінність людини в сучасному праворозумінні : монографія. – Вінниця, 2019.

У монографії викладено результати дослідження історичних і теоретичних засад відображення соціально-правової цінності людини в сучасному праворозумінні. Автором обґрунтовується думка, що формування поняття «соціально-правова цінність людини» відбувалось поступово, а його сутність була об’єктивно змінною залежно від конкретно-історичної ситуації у різні хронологічні періоди.

Шевченко А. Правові засади діяльності ДАІ УРСР у 1943-1953 рр. (на прикладі Донбасу) : монографія. – Київ, 2013.

Шевченко А. Правоохоронна діяльність органів влади УСРР у сфері захисту державних фінансів у роки нової економічної політики (1921 – 1929 рр). : монографія. – Київ, 2012.

Історія держави і права України : практикум / за ред. .А. Шевченка. – Донецьк, 2012.

Разом з цими виданнями Анатолій Шевченко передав книги до бібліотеки під авторством та за редакцією ректора Донецького юридичного інституту МВС України Віктора Бесчастного, а саме:

Право Європейського Союзу : навчальний посібник / за ред. В. Бесчастного. – Київ, 2010.

Бесчастний В. Загальнометодичні основи викладання в системі початкової підготовки співробітників органів внутрішніх справ України : навчально-методичний посібник. – Донецьк, 2006.

Бесчастний В. Соціально-психологічні основи управління індивідом і групою : навчально-практичний посібник. – Донецьк, 2006.

Понятие, признаки, система и назначение наказания по уголовному законодательству Украины и Республики Казахстан : учебное пособие / под ред. В. Бесчастного. – Киев, 2009.

Переданий 41 примірник від Анатолія Шевченка сприятиме розвитку інформаційної структури загальної бібліотеки інституту, допомагатиме покращити якісний рівень інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів. Ми щиро вдячні пану Анатолію за подаровані книги, бо впевнені – вони обов’язково знайдуть свого читача.

Запрошуємо науковців, викладачів, співробітників, студентів, та курсантів інституту до читальної зали загальної бібліотеки для ознайомлення з новими надходженнями.

Колектив загальної бібліотеки