Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Відкрите заняття – необхідна складова підвищення професійної майстерності викладача, що потребує спеціальної підготовки матеріалу. Але для викладача це не лише демонстрація власного наукового та педагогічного рівня, але й можливість отримати від досвідчених колег професійну підтримку та цінну пораду.

У межах вивчення дисципліни «Психологія» 13 листопада 2019 року доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатом психологічних наук Олександрою Когут проведено відкрите лекційне заняття на тему «Стресостійкість» для студентів ІІ курсу навчання юридичного факультету.

Дисципліна «Психологія» є частиною циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки студентів спеціалізації «Право», які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та є підготовчою для засвоєння курсу занять з «Юридичної психології».

Згідно з планом робочої навчальної програми на відкритій лекції  висвітлено такі питання: «Стрес та стресостійкість особистості», «Захисні механізми психіки людини», «Агресивні форми поведінки та методи самозахисту людини в ситуації стресу».

Метою заняття було розкрити студентам основні категорії та поняття на тему «Стресостійкість», зокрема, донести сутність феноменів «стрес» та «стресостійкість», висвітлити фізіологічні, психологічні, когнітивні та смислові механізми стресостійкості особистості.

Обрана для лекційного заняття тема набула в психології особливого статусу. Вона є актуальною в таких аспектах, як стрес в екстремальних умовах праці; стрес в організаціях та його вплив на психологічний клімат колективу; стратегії опанувальної поведінки та захисні механізми подолання стресу; методи подолання та профілактика стресу; професійне спілкування в умовах стресу.

Лекційне заняття проводилось із застосуванням сучасних інтерактивних технологій, а саме: діалогічна форма подачі лекційного матеріалу, експрес-методи діагностики стрес-реакцій, напружень, копінг-стратегій, за допомогою яких розкрито ключові поняття теми, метод асоціації для формування визначень, діалог-дискусія з аудиторією, питання-відповіді, визначення різних форм агресивної поведінки через розкриття ситуацій, мультимедійне супроводження.

Студенти охоче відповідали на запитання, визначалися у власних знаннях про стрес, навчалися основам стресостійкості особистості. Після опрацювання лекційного матеріалу здобувачів вищої освіти було запрошено до практичного опрацювання теми в «Психологічному проекті» ‒ спеціально-створеному для проведення тренінгів.

Відкрите лекційне заняття відвідали представники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та навчально-методичного відділу.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін