Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

27 листопада відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради інституту».

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України, з метою оперативного вирішення завдань за напрямом кадрової, профорієнтаційної, навчально-виховної, культурно-масової роботи, організації несення служби, а також з метою якісного оновлення складу Вченої ради інституту до складу колегіального органу тимчасово переміщеного закладу вищої освіти включено заступника начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Бадєєву Світлану Іванівну; зі складу Вченої ради інституту виведено кандидата юридичних наук Ампілогова Олександра Валерійовича; провідного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Свиридюк Ірину Миколаївну.

Другим питанням порядку денного на засіданні було розглянуто питання «Основний звіт приймальної комісії про підсумки вступної кампанії 2019 року; завдання з організації та забезпечення прийому абітурієнтів до інституту в 2020 році».

Про ліцензійні обсяги набору курсантів, студентів та слухачів, законодавчу базу та результати вступної кампанії доповідав завідувач кафедри загально-правових дисциплін - відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Іван Іванов. Зокрема, вступна кампанія 2019 року характеризувалась такими особливостями:

 1. Прийом документів та окремі вступні випробування здійснювалися на базі головного навчального корпусу у місті Кривому Розі та на базі Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» у місті Маріуполі.
 2. Вступне випробування з визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання (денна форма навчання факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції) складалось в інституті, до участі в якому були залучені представники підрозділів Національної поліції (ГУНП в Запорізькій, Полтавській та Херсонській областях та представник ДВБ).
 3. Вперше був запланований набір на денну та заочну форму навчання юридичного факультету за освітнім ступенем «бакалавр» за 4 спеціальностями: 081 «Право»; 262 «Правоохоронна діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 051 «Економіка».
 4. Другий рік поспіль в інституті проходила реєстрація на вступні випробування, які проводяться за аналогією ЗНО в закладі вищої освіти для вступників ОС «магістр» зі спеціальності 081 «Право» (13 травня – 3 липня 2019 року).

Відповідно до наказу МВС України від 22.07.2019 № 595 «Про організацію підготовки кадрів у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України» обсяг державного замовлення на підготовку фахівців для Національної поліції України освітнього ступеня бакалавра було визначено у загальній кількості 250 осіб (спеціальність «Право» (081), спеціалізація «Органи досудового розслідування» - набір 50 осіб;  спеціальність «Правоохоронна діяльність» (262) - набір 200 осіб, у тому числі за спеціалізаціями: «Підрозділи кримінальної поліції» - набір 100 осіб; «Підрозділи превентивної діяльності» - набір 100 осіб).

У 2019 році інститутом у повному обсязі на 100% було виконано наведений обсяг набору. Лави курсантів поповнили вступники з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,  Запорізької,  Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.

Державне замовлення на підготовку фахівців за заочною формою здобуття освіти для Національної поліції України освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» було визначено у кількості 150 осіб та виконано інститутом у повному обсязі.

Так само стовідсотково було виконано державне замовлення на підготовку фахівців за заочною формою здобуття освіти для Національної поліції України освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

В 2019 році інститутом було повністю виконано державне замовлення на підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ступеня доктора філософії та зараховано на навчання 4 особи.

Також на денну форму здобуття освіти Донецького юридичного інституту МВС України для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням було зараховано 20 вступників (8 – на спеціальність «Право», 12 - на спеціальність «Правоохоронна діяльність»), що скористалися спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відбору за результатами вступних випробувань, у тому числі: 17 осіб (8 – на спеціальність «Право», 9 - на спеціальність «Правоохоронна діяльність») - місцем мешкання вступників є населені пункти, які або розміщені на тимчасово окупованій території, або на лінії зіткнення; 3 особи (на спеціальність «Правоохоронна діяльність») – вступники входять до соціальної категорії дітей-сиріт.

На навчання за контрактом до Донецького юридичного інституту МВС України у 2019 році вступило 329 студентів.

Для вступників з тимчасово окупованих територій та лінії розмежування в інституті працював ОЦ «Донбас – Україна», через який під час вступної кампанії 2019 до інституту вступила 31 особа. Із них 16 осіб проживають на лінії зіткнення, 15 вступили до інституту з окупованої території.

У межах цього питання було також заслухано звіти т.в.о. декана факультету № 3, доктора юридичних наук, доцента Олександра Куракіна; декана факультету № 2, кандидата юридичних наук підполковника поліції Віктора Орлова «Про організацію роботи курсів підготовки абітурієнтів до вступу до закладів вищої освіти у 2018/19 навчальному році».

 

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про роботу Наукової ради інституту у 2019 році та перспективи її діяльності у 2020 році».

Голова Наукової ради інституту – професор кафедри загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Євген Зозуля повідомив, що до складу Наукової ради входять 16 представників науково-педагогічного складу, які представляють більшість факультетів та кафедр інституту.

Діяльність Наукової ради у 2019 році була зосереджена на участі в організації наукових заходів, які систематично проходять у навчальному закладі, надання наукової консультаційної допомоги керівникам та виконавцям науково-дослідних робіт, підтримці перспективних науковців інституту та працівників, схильних до наукової роботи, розроблення рекомендацій Вченій раді інституту щодо призначення наукових керівників (консультантів) для роботи над дисертаційними дослідженнями та надання права наукового керівництва докторам та кандидатам наук, які працюють в Донецькому юридичному інституті; науковій експертизі тем дисертаційних досліджень, наукових видань, які виносяться на розгляд Вченої ради тощо.

Результатом діяльності Наукової ради Донецького юридичного інституту МВС України повинно бути подальше вдосконалення науково-дослідної діяльності структурних підрозділів інституту, підвищення наукового й теоретичного рівня, практичної значущості наукових досліджень і культури видавничої роботи.

Наступним було розглянуто питання «Про Стратегію інноваційного розвитку Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» за напрямами освітньо- та соціально-виховної, профорієнтаційної, кадрової роботи, організації несення служби та матеріально-технічного забезпечення (згідно з вимогами МОН та МВС України)».

Директор Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Вадим Кульчицький зауважив, що стратегія розвитку Центру спрямована на досягнення конкретної мети – створення якісно нового типу навчального закладу МВС України, який надає послуги у сфері професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів професійної освіти з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Доповідач акцентував увагу на основних напрямах розвитку Центру: організаційно-правовому (приведення до відповідності вимогам Міністерства освіти та науки України на надання освітніх послуг в сфері професійно-технічної освіти); матеріально-технічному (удосконалення матеріально-технічної бази Центру, поліпшення побутових умов тощо); навчально-методичному (удосконалення методичної діяльності викладацького складу, впровадження сучасних методів та форм навчання тощо); інформаційному (розвиток сайту Центру, створення інформаційного порталу Центру тощо); організаційно-штатному (формування якісного командно-викладацького складу Центру, добір досвідчених працівників, здатних забезпечувати здійснення навчально-виховного процесу) й подав концептуальне бачення перспектив з кожного напряму.

За порядком денним шостим було розглянуто питання «Про стан організації та результати проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації у 2019 році на базі Донецького юридичного інституту» та завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 1, кандидата юридичних наук, майора поліції Артема Шапаря.

Директор Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Вадим Кульчицький доповів присутнім на засіданні, що  первинна професійна підготовка поліцейських в Академії поліції здійснюється відповідно до Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 5162 Поліцейський (за спеціалізаціями) СП(ПТ)О 5162.0.84.24-2018, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2018р. № 669, навчальних програм та планів, розроблених МВС України, Національною поліцією України та Національною академією внутрішніх справ. Протягом поточного року до центру успішно пройшли курси первинної професійної підготовки 175 поліцейських, яких було підготовлено для ГУНП в Донецькій області, а також ГУНП в Дніпропетровській області, ГУНП в Полтавській та Миколаївській областях, ГУНП в Черкаській області.

На сьогодні в Академії поліції продовжують первинну професійну підготовку 179 слухачів курсів первинної професійної підготовки.

Первинна професійна підготовка поліцейських в Академії поліції здійснюється на належному рівні й відповідає вимогам МОН та МВС України.

Завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 1, кандидат юридичних наук, майор поліції Артем Шапарь повідомив, що Донецький юридичний інститут МВС України на належному рівні організовує та проводить у місті Кривому Розі курси підвищення кваліфікації поліцейських патрульної поліції протягом 11 заїздів загальною чисельністю 401 особа, серед яких представники Полку патрульної поліції у м. Кривому Розі, Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому, Управління патрульної поліції в м. Черкаси. Період кожного заїзду відповідно до Тематичного плану та Професійної програми складає 2 тижні (98 навчальних годин) та нараховує 29-31 слухача.

Після успішного закінчення навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації та успішного виконання завдань підсумкового контролю, працівники поліції отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Сьомим за порядком денним було розглянуто питання «Про затвердження складу приймальної комісії Донецького юридичного інституту МВС України на 2020 рік».

Завідувач кафедри загально-правових дисциплін - відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Іван Іванов ознайомив присутніх зі складом приймальної комісії Донецького юридичного інституту МВС України на 2020 рік, який був обговорений і схвалений членами вченої ради.

Наступним було розглянуто питання «Про схвалення планів науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи інституту на 2020 рік».

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про присвоєння вченого звання «професор»; про обрання працівників на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр інституту.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку: 1) збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти»; 2) збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» (м. Кривий Ріг, 08.11.2019 р.); 3) навчальний посібник з німецької мови для курсантів, студентів та слухачів «Мова кримінального розслідування (на матеріалі німецькомовних текстів)» (укладач: О.В. Баланаєва); 4) навчальний посібник «Банківське право» (укладачі: В.В. Кадала, Т.В. Хайлова, О.П. Гузенко, за заг. ред. Б.В. Деревянка).

Розглянуто низку питань щодо затвердження індивідуальних планів роботи здобувачів та ад’юнктів інституту. Схвалено план проведення конференцій, семінарів та круглих столів на 2020 рік. Затверджено програми державної атестації для випускників 2020 року; внесено зміни до складу редакційної колегії збірника «Правовий часопис Донбасу».

Робота Вченої ради пройшла в дружній, творчій обстановці, всі присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні  пропозиції до них.

Після завершення роботи Вченої ради інституту відбулися загальні збори колективу Донецького юридичного інституту МВС України, під час якого розглянуто важливі питання життя та діяльності вишу-переселенця, зокрема внесення змін до статуту Донецького юридичного інституту МВС України. За результатами голосування за внесення змін колектив закладу вищої освіти одноголосно підтримав внесення змін до Статуту інституту у редакції яка відповідає вимогам сьогодення.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51

Секретаріат Вченої ради