Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

З метою впровадження в навчальний процес інноваційних методів та форм навчання, сприяння розвитку комунікативних та професійних навиків студентів на факультеті № 2 ДЮІ МВС України проводяться правові квести та інші інтерактивні ігри.

3 грудня 2019 року доцентом кафедри юридичних дисциплін факультету № 2 Загородньою Наталею В’ячеславівною  організовано та проведено Правовий квест із студентами 212/18 групи спеціальності «Право» з навчальної дисципліни «Адміністративне право».

Основне завдання квесту  -  виробити у студентів уміння і навички по кваліфікації адміністративних правопорушень, проведення адміністративного розслідування і правильне оформлення адміністративно-процесуальних документів у справі про адміністративне правопорушення, застосування передбачених законодавством заходів адміністративного покарання до осіб, що їх вчинили.

Квест-технологія допомагає майбутнім фахівцям в сфері права знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, розв’язувати поставлені завдання, розвивати пізнавальну діяльність і формувати ключову компетентність.

Здобувачі вищої освіти були задоволені такою формою проведення навчальної діяльності, оскільки в ігровій формі виявили та показали свій рівень правових знань, вміння працювати в команді, удосконалили рівень своєї уважності.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Кафедра юридичних дисциплін

факультету №2