Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

04 грудня 2019 року викладачами кафедри гуманітарних дисциплін факультету № 2 професором Коротковою Ю. М. та доцентом Ромашенко В. Є. було проведено бінарне заняття на тему «Підготовка й оформлення ділових паперів» з навчальних дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Інформатика та інформаційні технології» для студентів першого курсу спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність».

Заняття було проведено в комп’ютерному класі й мало на меті підготовку студентами в електронному варіанті таких видів ділових паперів, як характеристика, резюме, пояснювальна, доповідна і службова записки, офіційний лист, відповідно до норм сучасної української літературної мови та до головних правил комп’ютерного набору в текстовому редакторі.

Студенти вчились складати ділові документи, а також використовувати різні функції для формування документів, а саме: вирівнювання тексту, виставлення необхідного кеглю, шрифту, абзацних виступів, нерозривного пробілу, робота з таблицями, диференціювання дефісу і тире тощо.

Наприкінці заняття студенти демонстрували свої документи, наголошуючи на труднощах, з якими зустрічались під час їхнього набору.

Майбутні фахівці зазначили практичну спрямованість заняття та відмітили його вважливість для подальшої професійної діяльності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

Факультету № 2