Одним із головних напрямів діяльності відділу організації служби є планування та організація служби особового складу інституту, контроль за дотриманням службової дисципліни, порядку і правил носіння форменого одягу, забезпечення перепускного режиму на територію закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Проте працівники відділу не тільки залучаються до несення служби в якості чергових по інституту, але й активно займаються науковою діяльність.

Опановуючи нові знання та маючи практичний досвід роботи, фахівець відділу організації служби інституту капітан поліції Павло Біленко активно приймає участь у наукових заходах різного рівня, серед яких, міжнародна науково-практична конференція «Перспективи та впровадження інновацій у науку» («Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique») (м. Женева, Швейцарія), міжнародний круглий стіл «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству» (м. Київ), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми застосування законодавства Республіки Казахстан на сучасному етапі: питання теорії та практики» (м. Алмати, Республіка Казахстан), міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» (м. Львів) та ін.

Маючи на меті у майбутньому захистити дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата юридичних наук), Павло публікує і результати свого дослідження не тільки в України, а і в зарубіжних виданнях, у тому числі й країнах Європейського Союзу. Нещодавно у Республіці Польща у науковому журналі «Visegrad Journal on Human Rights» вийшла його стаття на тему «Насильство як обов’язкова ознака статті 126-1 КК України» («Violence as compulsory feature of the crime stipulated by article 126-1 of Crimina l Code of Ukraine).

Ми сподіваємося, що мрія Павла здійсниться та через деякий час він поповнить лави докторів філософії (кандидатів юридичних наук), адже додатковим критерієм діяльності закладу вищої освіти є показники саме наукової діяльності. Відповідно, наукові напрацювання, наукові показники – сучасний вектор визначення розвитку закладу вищої освіти взагалі, та Донецького юридичного інституту МВС України, зокрема.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

Відділ організації служби

Real time web analytics, Heat map tracking