Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних» отримати доступ до баз (бази) можуть УСІ українські заклади вищої освіти та наукові установи державної та комунальної форм власності. Доступ надається за кошти державного бюджету.

4 лютого 2020 року між Донецьким юридичним інститутом МВС України та Державною науково-технічною бібліотекою України підписано Договір про надання доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Доступ до баз даних інституту надано з 04.02.2020 р. до 31.05.2020 р.

Доступ до ресурсів наукометричних баз даних надається з будь-якого комп’ютера інституту як у м. Кривий Ріг (факультет №1 та факультет №3), так і у м. Маріуполь (факультет №2 та Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції») за веб-адресами:

 

https://www.scopus.com

http://webofscience.com

 

Доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science дає можливість науковцям Донецького юридичного інституту отримати бібліографічні дані наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів, а також уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту.

Крім того, це сприяє виконанню науково-педагогічними працівниками інституту однієї із вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 183/28313 – публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

 

То ж запрошуємо науково-педагогічний склад, докторантів, ад’юнктів (аспірантів), курсантів та студентів нашого інституту скористатися можливістю доступу до баз даних!

Доцент кафедри юридичних дисциплін факультету №2 інституту

Анна Політова

Real time web analytics, Heat map tracking