Дуже популярною формою наукової роботи студентів та курсантів є їх участь у щорічних науково-практичних конференціях, що проводяться як в Донецькому юридичному інституті, так і в інших профільних закладах освіти. На сьогоднішній день все більш актуальним стає написання наукових статей іноземними мовами. Саме тому на кафедрі гуманітарних дисциплін функціонує наукова секція «Наукова стаття іноземними мовами», яка має на меті ознайомити студентів та курсантів із формальними характеристиками наукових статей як функціональних елементів наукового дискурсу; навчити їх визначати об’єкт, предмет, цілі й завдання дослідження; ознайомити студентів та курсантів зі структурою наукових статей різних типів; навчити студентів та курсантів розбиратися у вимогах щодо оформлення наукових статей; навчити їх правильно застосовувати й оформляти цитати та виноски.

Щомісяця члени секції збираються на чергове заняття, щоб почерпнути для себе необхідну для написання статті інформацію. У даний час викладачі кафедри гуманітарних дисциплін Олена Волік та Олена Мамонова готують учасників секції  до участі у наступних конференціях: ІІІ Всеукраїнська науково-практична курсантська (студентська) інтернет-конференція іноземними мовами «Протидія злочинності в діяльності поліції: виклики ХХІ-го століття» (20 лютого) м. Кривий Ріг ДЮІ МВС України; круглий стіл молодих вчених «Гуманітарні студії в сучасному світі» м. Кривий Ріг (27 березня), ДЮІ МВС України; Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (українською та іноземними мовами) «Право. Комунікація. Суспільство» м. Львів (3 квітня), ЛьвДУВС. Курсанти займаються підготовкою тез згідно з наданими вимогами. Викладачі надають консультації та мовну допомогу. Бажаємо успіхів учасникам конференцій!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Кафедра гуманітарних дисциплін

Real time web analytics, Heat map tracking