В сучасному світі відбувається швидка глобалізація різних процесів, розвиток усіх галузей та сфер суспільного життя. Саме в такій ситуації суспільство з метою економії ресурсів (часу, коштів, енергії) намагається винайти нові чи вдосконалити наявні методи вирішення тих чи інших питань. Зокрема, одним з таких ефективних методів є медіація.

Медіація – це неформалізована, але чітко структурована процедура врегулювання спору за участі нейтрального посередника (медіатора), який підтримує сторони у досягненні ними взаємовигідного рішення.

Як показує практика, медіація є вигідною як для фізичних та юридичних осіб (адже це позбавляє їх бюрократичної тяганини, надмірної оплати послуг та витрачання найголовнішого ресурсу – часу), так і для держави (оскільки зменшується навантаження на судові органи, тому що багато спорів вирішуються у досудовому порядку). Виходячи з цього, сьогодні активно обговорюється процес впровадження медіації в наші реалії.  Тому надзвичайно важливим для нас є пошук відповідей на такі питання: «У чому успіх медіації?», «Які головні критерії успішного впровадження такого інституту?» тощо.

Для отримання відповіді на ці запитання потрібно розглянути два типи медіації. Перший – це так званий «FACILITATIVE STYLE OF MEDIATION». Саме в такій первинній моделі медіації медіатор виступає суто посередником, який лише допомагає особам знайти спільне рішення. Таким чином, основне завдання медіатора полягає у створенні сприятливих обставин для сторін та допомозі у спільному вирішенні проблеми. Другий – є так званий «EVALUATIVE STYLE OF MEDIATION». Його суть полягає в тому, що сторони наділяють медіатора правом на винесення рішення. У разі найбільш несприятливої ситуації, коли сторони не можуть домовитися про істотні умови, проблеми, аспекти, медіатор може прийняти рішення, яке буде обов’язковим для виконання усіма суб’єктами медіації. Тому, відповідь на питання «У чому успіх медіації?» полягає у вдало підібраній моделі, що об’єктивно відображає рівень розвитку ментальності суспільства та правової системи країни загалом.

Наступним чинником успішності медіації, беззаперечно, є кваліфікований та компетентний медіатор. З цією метою насьогодні розробляються стандарти та програми навчання медіаторів.

Нещодавно Громадська організація «Національна асоціація медіаторів України» надіслала до фонду загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту навчальну програму «Основні засади навчання базовим навичкам медіатора». Ця програма містить мінімальні вимоги до навчання медіаторів для забезпечення належної якості надання ними послуг медіації, передбачає поглиблене вивчення формування попиту на медіаторів, основних вимог до їх компетентностей та їх практичне застосування та визначення відповідальності. Набуті знання допоможуть отримати компетентності, достатні для початку практики медіатора та застосування їх в різних сферах медіації.

З цим виданням усі бажаючі можуть ознайомитись у читальній залі загальної бібліотеки ДЮІ.

 

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking