Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду від 07 лютого 2020 року № 3 професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України, доктора юридичних наук, доцента Лоскутова Тимура Олександровича уведено до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Тимур Олександрович Лоскутов належить до плеяди молодих і перспективних науковців України, які своїми високими досягненнями в царині юриспруденції будують сучасну науку демократичної держави з європейським майбутнім.

Закінчивши у 2006 році Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ вирішує не зупинятися у навчанні і відразу вступає до Академії управління Міністерства внутрішніх справ, де у 2008 році закінчує з відзнакою магістратуру.

На посадах слідчого та старшого слідчого Жовтневого районного відділу Криворізького міського управління ГУ МВС України Дніпропетровської області здобуває неоціненний досвід практичної роботи, що в подальшому стає основою для численних наукових напрацювань.

Непереможне бажання до науково-дослідної діяльності та жага до знань спонукає молодого правозахисника у листопаді 2008 року вступити до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де за волею долі цього ж року призначено викладачем кафедри кримінального процесу.

Активна діяльність молодого науковця швидко приносить бажані результати і у грудні 2010 року Тимур Олександрович захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), а через 4 роки отримує вчене звання доцента.

У березні 2013 року Тимур Олександрович легко вливається в дружню родину Донецького юридичного інституту МВС України, де кафедрі кримінального процесу, кримінально-правових дисциплін та судових експертиз сумлінно працює на посадах доцента, професора заручившись з перших днів доброзичливим ставлення до себе керівництва, співробітників та колективу студенів і курсантів інституту.

У січні 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тимур Олександрович захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

З 2016 по 2018 роки Тимур Олександрович входив до персонального складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України за кримінально-правовою спеціалізацією.

Самовіддане служіння науці, висока міра відповідальності, мудрість і широта мислення є результатом понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, що впроваджені у практичну діяльність органів внутрішніх справ, у навчальний процес та науково-дослідну діяльність Донецького юридичного інституту МВС України.

Тимур Олександрович є членом редколегії збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу», членом спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України з наукової спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Тимур Олександрович підтримує наукові зв’язки з іншими навчальними закладами, практичними підрозділами системи МВС. Постійно приймає участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів.

Така кропітка та наполеглива праця, висока кваліфікованість та активна й тісна взаємодія з науковою спільнотою ВНЗ щодо розвитку юридичної науки в Україні стало запорукою глибокої поваги серед наукової спільноти нашої країни.

За багаторічну сумлінну працю, визначні успіхи в науковій та педагогічній роботі, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти й вітчизняної науки Лоскутова Тимура Олександровича нагороджено грамотою виконкому Криворізької міської ради, а також дипломом «Лауреат відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді» у номінації «За наукові досягнення».

Без сумніву такий життєвий і трудовий шлях є справжнім взірцем блискавичного становлення молодого науковця на теренах нашої держави.

Вчена Рада, ректорат, науково-викладацький склад та увесь колектив Донецького юридичного інституту МВС України щиро вітають Тимура Олександровича з новим досягненням у його успішному житті та бажають лише примноження таких успіхів задля розвитку юридичної науки в ім’я розквіту України серед спільноти провідних європейських країн.

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз

спільно з групою зв’язків з громадськістю ДЮІ МВС України