Ініціатором 20-томного видання Великої української юридичної енциклопедії виступила Національна академія правових наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Голова редакційної колегії – Тацій В. Я., почесний президент НАПрН України, академік НАН України та НАПрН України. До редакційної колегії видання ввійшла потужна когорта науковців, зокрема академіки НАН України та НАПрН України, члени-кореспонденти НАПрН України.

Вісімнадцятий том містить матеріали, що розкривають предмет і зміст кримінології як науки, її систему, методологію та історію. Уперше представлено інформацію щодо діяльності міжнародних організацій та кримінологічних товариств, наукових установ, журналів кримінологічного профілю та вчених-юристів, кримінологів, соціологів, які зробили суттєвий внесок у розвиток науки кримінології та кримінально-виконавчого права. Том підготували до видання провідні українські вчені-юристи. Базовою науковою установою при цьому була Національна академія внутрішніх справ.

Для нас, науковців ДЮІ МВС України, почесним і значимим є той факт, що до вісімнадцятого тому ввійшла стаття т.в.о. ректора інституту Назимка  Єгора Сергійовича, шанованого серед учених-юристів країни доктора юридичних наук, про механізм попередження злочинності:

Механізм попередження злочинності – комплекс узгоджених, взаємозалежних заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин та умов злочинності… (с. 283–285).

Ми пишаємося здобутками кожного, бо переконані, що це зміцнює позиції ДЮІ МВС України, формує позитивний імідж закладу вищої освіти. Щиро вітаємо Єгора Сергійовича як науковця ще з одним напрацюванням, здобутком, яке має мотивувати кожного з нас до наполегливої і творчої праці, до нових ідей і невпинного пошуку шляхів їхньої реалізації.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking