Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Сьогодні особливої уваги набуває питання створення гідних умов життя та високого рівня добробуту не лише нинішнього, а й прийдешніх поколінь. Наша держава зобов’язалась всіма доступними засобами захищати особу, особливо дитину, проголосивши, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

В монографії Максима Корнієнка «Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей», яка надійшла до загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України від Одеського державного університету внутрішніх справ, порушено питання щодо зростання кількості кримінальних правопорушень, що вчиняються відносно дітей та питання кримінально-правової характеристики та кримінологічні аспекти запобігання насильницьким злочинам щодо малолітніх. Автор розкриває поняття та ознаки насильницьких злочинів щодо дітей, чинники, які зумовлюють їх вчинення, проблеми попередження зазначених посягань. На основі аналізу вітчизняної юридичної практики автор формулює теоретичну систему знань з протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Особливу увагу зосереджено на висвітленні організації виявлення, розслідування та запобігання насильницьких злочинів і тактики проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів. Узагальнено позитивний зарубіжний досвід протидії насильницькій злочинності щодо дитини. Автор описує  міжнародний досвід протидії злочинності та основні форми співробітництва при розслідуванні цього виду злочинів.

Загальна бібліотека ДЮІ запрошує до читальної зали усіх, кого цікавить це питання для більш детального та системного вивчення  та використання як у науково-дослідній сфері, навчальному процесі так і у правозастосовній діяльності.

Колектив загальної бібліотеки