Якісна організація служби особовим складом – один із пріоритетних напрямів діяльності відділу організації служби, що є структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України. До основним завдань відділу відноситься: планування та організація служби особового складу інституту, контроль за дотриманням службової дисципліни, порядку і правил носіння форменого одягу, забезпечення перепускного режиму на територію закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Працівники відділу не тільки залучаються до несення служби в якості чергових по інституту, але й займаються науковою діяльність.

Нещодавно, фахівцем відділу організації служби інституту капітаном поліції Павлом Біленко опубліковано наукову статтю «Сравнительный анализ уголовной ответственности за домашнее насилие по законодательству Украины и зарубежных стран», яка вийшла у спеціалізованому фаховому виданні Академії МВС Республіки Таджикистан «Труды Академии МВД Республики Таджикистан». Наукову статтю Павло присвятив порівнянню норм українського та зарубіжного законодавства у сфері відповідальності за домашнє насильство, та запропонував у Кримінальному кодексі України виділити в окремий розділ склади злочинів «Проти сім’ї та неповнолітніх», і віднести туди ст. 126-1 «Домашнє насильство.

Ми впевнені, що таке поєднання роботи та науки є сучасним вектором визначення розвитку закладу вищої освіти взагалі, та Донецького юридичного інституту МВС України, зокрема, адже додатковим критерієм діяльності закладу вищої освіти є показники саме наукової діяльності.

 

  • 1 1
  • 2 1
  • 2 2
  • 3 1
  • 1 1
  • 2 1
  • 2 2
  • 3 1

Відділ організації служби інституту

Real time web analytics, Heat map tracking