Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу CORVID-19», листів МВС України від 12.03.2020 № 8298/09-2020 та МОН України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо заходів запровадження карантину для всіх типів закладів освіти, а також з метою вжиття профілактичних заходів із недопущення поширення випадків захворюваності коронавірусної інфекції CORVID-19 кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інститут МВС України була вимушена скасувати проведення очної форми Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Гуманітарні студії в сучасному світі» (27 березня 2020 року).

Щиро вдячні всім учасникам за величезну роботу, за нагоду зазирнути за межі власних наукових вподобань, за можливість обмінюватися думками, бачити нові аспекти власних досліджень!

Гуманітарні знання формують людину-особистість – соціальну істоту, орієнтовану на творіння, а не на руйнування. Тому не випадково, що ініціатором проведення такого заходу є саме Донецький юридичний інститут МВС України, адже гуманістичний світогляд, високий рівень правової культури, сформованість моральних настанов ‒ необхідні елементи загальної культури юристів і працівників поліції, гарантія їхньої здатності сумлінно виконувати професійні обов’язки й чесно служити суспільству.

У роботі Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні студії в сучасному світі» взяли участь представники провідних наукових закладів з багатьох куточків України, а саме: Донбаська державна машинобудівна академія; Криворізька академія патрульної поліції; Криворізький державний комерційно-економічний технікум; Криворізький державний педагогічний університет; Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 119; Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Криворізький коледж Національного авіаційного університету; Миколаївський національний аграрний університет; Національна академія внутрішніх справ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Одеський державний університет внутрішніх справ; Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди тощо. До організаційного комітету подано понад 70 досліджень молодих учених.

У наукових студіях розглянуто такі нагальні проблеми, як реалізація та захист прав людини; історична та культурна пам’ять у визначенні національної перспективи; мова як елемент формування духовного світу особистості; роль молоді в розвитку сучасного суспільства; розвиток гуманітарного знання в сучасну епоху як чинник змін традиційної наукової парадигми тощо. Вартими уваги є всі без винятку роботи, адже дослідження зазначених проблем у всіх їхніх проявах – ідеологічному, політичному, соціокультурному, гуманітарному – є орієнтиром розбудови сучасного гармонійного суспільства.

Керівництво Донецького юридичного інституту МВС України та професорсько-викладацький склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін висловлюють щиру вдячність учасникам конференції за яскраві наукові дослідження, бажають усім здоров’я, терпіння, цікавих креативних думок, успіху й до наступного року!

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Real time web analytics, Heat map tracking