Відповідно наказу МВС України від 24.03.2020 № 283 «Про залучення особового складу закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських до заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку» курсанти 2-го та 3-го курсів факультету № 2 з 30 березня розпочинають навчальну практику в територіальних відділах, відділеннях поліції. Географія проходження навчальної практики охоплює Донецьку, Запорізьку, Луганську та Хмельницькі області. Практика організовується та проводиться відповідно до навчальних планів і програм, згідно із Законом України «Про вищу освіту», Положенням про практичну підготовку слухачів та курсантів закладів вищої освіти МВС України, що затверджене наказом МВС України від 27 червня 2013 року № 621 та відповідними нормативно-правовими актами Донецького юридичного інституту МВС України.

За дорученням керівництва інституту кафедрою спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 2 було організовано та проведено 29 березня інструктивні веб-семінари з курсантами. Враховуючи спеціалізації здобувачів вищої освіти інструктивні веб-семінари проводилися окремо для курсантів 3-го і 2-го курсів факультету № 2.

Інструктивні веб-семінари проводилися завідувачем кафедрою Віктором Гурським та доцентом кафедри Сергієм Пекарським у режимі відео-конференції ZOOM, сервіс якої надає можливість організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості користувачів і спікерів. Сприяли в організації проведення веб-семінарів завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 Олена Волобуєва, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1 Ольга Мердова, методист факультету № 1 Олеся Передерій та фахівці навчально-методичного відділу інституту.

Під час проведення веб-семінару з курсантами 3-го курсу були доведенні положення Програми навчальної практики здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» – курсантів 3-го курсу спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Органи досудового розслідування», яка була розроблена науково-педагогічним складом кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1. Своєю чергою під час проведення веб-семінару з курсантами 2-го курсу були доведенні положення Програми навчальної практики здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» – курсантів 2-го курсу спеціальності 081 «Право» і спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», яка була розроблена науково-педагогічним складом кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1. Для кожного курсу були визначені мета та завдання навчальної практики, необхідність якісного ведення звітної документації під час практики, визначені способи комунікації з науково-педагогічним складом кафедри СД та ПП, а також з керівництвом факультету № 2. Було зазначено, що захист результатів навчальної практики курсантів 2-го та 3-го курсів передбачає використання елементів поліцейського квесту.

Окремо були розглянуті питання забезпечення під час проходження навчальної практики курсантами законності та дотримання вимог Дисциплінарного Статуту Національної поліції України. Завідувачем кафедри СД та ПП Віктором Гурським окремо було акцентовано увагу за заходах безпеки життєдіяльності та особистої безпеки поліцейського.

 

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки

факультету № 2

Real time web analytics, Heat map tracking