Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

У третю суботу травня відзначається День науки в Україні. У 2020 році професійне свято науковців припадає на 16 травня. Кожного дня нам доводиться контактувати з результатами наукової діяльності: мобільний телефон, побутові прилади, комп’ютер тощо. Інтелектуальний та технічний прогрес подарував нам речі, без яких ми не уявляємо вже свого життя. Правова наука, можливо, не створює настільки очевидних корисних «гаджетів», проте гуманітарні «винаходи» юридичної наукової діяльності є не менш значимими. Саме здобутки теоретичної юриспруденції стоять в основі захисту основних прав та свобод людини, порушення яких позбавляє людину інтересу та змісту користування побутовими речами.

Наукова діяльність завжди є складовою частиною роботи академічних установ і вищих навчальних закладів. Факультет №1 Донецького юридичного інституту МВС України не залишається осторонь діяльності, спрямованої на розвиток правових наукових доробків. Наукова спільнота факультету №1 представлена науково-педагогічним складом кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз, кафедри адміністративно-правових дисциплін, кафедри оперативно-розшукової діяльності та кафедри тактико-спеціальної підготовки.

Цього навчального року викладацьким складом факультету у науковій сфері було приділено увагу таким напрямкам як: проведення наукових досліджень, підвищення кваліфікаційного рівня працівників, проведення наукових заходів, підготовка наукових збірок та підручників, керівництво науковими роботами.

Представниками наукового товариства факультету постійно проводяться наукові дослідження, основні результати яких відображується у публікаціях наукових статей та тез доповідей, кількість публікацій за навчальний рік 2019-2020 сягає більше 80. Особливу увагу привертають публікації наукових статей у спеціалізованих видавництвах включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Так, представниками кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету №1 було опубліковано у цьому навчальному році статті:

 1. Olena Volobuieva, Andrii Borko, Vadym Nehodchenko, Ivan Kharaberiush. Fighting against cybercrime: problems and prospects in Ukraine and the world. Business Laws and Legal Rights: Research and Practice. 2019. Volume 22, Special Issue 2. P. 1-5. URL: https://www.abacademies.org/articles/Fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-Ukraine-and-the-world-1544-0044-22-SI-2-352.pdf.
 2. Одерий А.В. Соотношение индивидуального и общего интереса в медицинских правоотношениях (обзор)/ С.В. Кныш, А.В. Одерий, С.В. Сарана, А.С. Айрапетян, Є.Ю. Бова // GEORGIAN MEDICAL NEWS/ 2019. № 7-8 (292-293). С. 134-139.
 3. Одерій О.В. Особливості правової охорони медичних винаходів: сучасність та перспективи/ В.І.Теремецький, А.В.Матвійчук, О.М.Музичук, М.Г.Щербаковський, О.В.Одерій// Патологія. 2019. Том 16, № 3(47), С. 124-130.
 4. Volobuieva Olena, Oliinyk Olena, Farynyk Vasyl, Vozniuk Andrii, Beryslavska Oksana /Принципи кримінального права в аспекті захисту конституційних прав громадян// Revista Amazonia Investiga.Volume 9 Issue 27/ March 2020. P. 445-459.
 5. Волобуєв А.Ф. Медицинский и правовой аспекты в доказывании изнасилования / Georgian Medical News. № 3 (300), март 2020. – с. 93-100. URL: http://www.geomednews.org/.
 6. Danylevskyi Andrii, Olena Oliinyk, Tatarov Oleh, Matsiuk Volodymyr, Vashchuk Olesia / Implementation of Some Principles of Criminal Law in the Criminal Legislation of CIS Countries and Worldwide // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 23, Issue 2, 2020, S. 1-8.

Науково-педагогічний склад кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1 має такі опубліковані статті, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, у співавторстві:

 1. Mykhailo Medvid, Oleksander Komisarov, Оlga Merdova. Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of Ukraine in the light of central place theory. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 2. C. 134-140.
 2. Samchuk Zhanna, Zharovskaya Irina, Оlga Merdova. Corruption as a negative social phenomenon that impedes economic development of the state. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 4. C. 154-169.
 3. Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka, Аnastasiіа Filipenko, Paulina Kuzior. Marketing communications of administrative organs of local governance and local community. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. P. 314-325.

На кафедрі тактико-спеціальної підготовки факультету №1 проведена науково-дослідна робота доцентом кафедри, к.пед.н. Андрієм Краснощоком, що знайшло своє відображення в спільній науковій публікації, а саме: Лов'янова І.В., Власенко К.В. Краснощок А.В.,Дмитрієв Д.С.,Шпонька Р.Ю. /  Моделювання процесу формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики //Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. №6 (Том 74). С. 186-200. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2421. (Індексується у БД Web of Scienc).

Слід зазначити, що окрім публікацій на шпальтах періодичних видань науково-педагогічний склад не лишає осторонь більш фундаментальні праці. Так, професором кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету №1 доктором юридичних наук, професором Волобуєвим А.Ф. було опубліковано монографічну працю на тему: «Механізм злочину та його зв'язок з концептуальними положеннями криміналістики».

Науково-педагогічний склад кафедр розробляє, публікує та активно впроваджує підручники та навчальні посібники. Особливої уваги заслуговують навчальні посібники «Кримінальний процес України: досудове розслідування», навчальний посібник у схемах «Фінансове право» та два науково-практичних видань, підготовлених на замовлення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області – «Рекомендації для працівників Національної поліції України щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час перебування на виборчій дільниці», «Алгоритм дій поліцейських за фактами вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 89 та ст. 154 КУпАП».

З метою покращення курсантами та студентами підготовки курсових робіт, які є першою сходинкою наукової діяльності, кафедрою оперативно-розшукової діяльності було видано методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність».

Досягаючи неабияких здобутків у наукових дослідженнях представники наукової спільноти факультету постійно здійснюють їх апробацію під час наукових заходів, обговорень та диспутів. Проведення ряду наукових заходів стало вже доброю традицією, від якої кафедри факультету не відмовилися й цього року. Хоча й звичними проте не менш очікуваними є щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції: «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю», «Актуальні питання кримінального права та процесу», «Актуальні питання досудового розслідування», які проведено кафедрою кримінально-правових дисциплін та судових експертиз. Гострі дискусії тривали під час розгляду актуальних питань криміналістики; обговорення впливу сучасного політико-правового процесу на розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність; розгляду теоретико-прикладних проблем загальної та особливої частин кримінального права України; проблемно-дискусійних питання досудового і судового провадження у кримінальному процесі.

Вже традиційно кафедрою адміністративно-правових дисциплін проведено дві всеукраїнські науково-практичні конференції: «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» та «Актуальні питання адміністративного права та процесу».

Приємно, коли інтелектуальний потенціал правників факультету, знаходить справедливе визнання. Так, цьогоріч виконали всі вимоги та отримали вчене звання «доцент» Анастасія Філіпенко (кафедра адміністративно-правових дисциплін) та Анна Політова (кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз).

Окремо слід відзначити захист дисертаційних досліджень. 21 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбувся захист дисертаційного дослідження «Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук т.в.о. завідувача кафедри тактико-спеціальної підготовки Олексія Цуркана.

Значні зусилля вкладаються науковцями факультету в залучення молоді до наукових досліджень. У 2019-2020 навчальному році члени наукового гуртка кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 та інші курсанти факультету взяли участь у роботі 3 науково-практичних конференцій:

 1. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування», яка відбулась 11 жовтня 2019 року у м. Кривий Ріг (курсант 202 н.в. Волобуєв М.; курсант 401 н.в. Кущова А.; курсант 204 н.в. Бондар А.;)
 2. ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», яка відбулась 27-28 березня 2020 р. у м. Дніпро. (курсант 301 н.в. Глоба Д.).
 3. XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю», яка відбулась 10 квітня 2020 р. у м. Кривий Ріг (курсант 301 н.в. Абрамова Є.; курсант 301 н.в. Бабєєва К.; курсант 202 н.в. Волобуєв М.). Були опубліковані тези доповіді.

Курсант 401 н.в. Рижакова Д.О. перемогла у конкурсі наукових робіт за результатами І туру Конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з науковою роботою на тему: «Слідчий як суб’єкт кримінального провадження».

Курсант 202 н.в. Волобуєв М.А. підготував наукову роботу на тему: «Провокація кримінального правопорушення у кримінальному праві України», яка перемогла у І турі Конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів і студентів.

Багатим цей рік видався на наукові здобутки вихованців наукового гуртка кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1, які займають призові місця не тільки в конкурсах інституту, а й поза його межами. Цього річ наукова робота Трандафілової Світлани зайняла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів 1-4 курсів (бакалаврат) усіх спеціальностей, який проводився Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та ПАТ ФАРМАК. Ще дві роботи, підготовлені Больбою Анастасією і знов таки Трандафіловою Світланою, зайняли 2 місце в ІІ турі наукових робіт курсантів та студентів у загальноінститутському конкурсі. А вже наприкінці року, 19 грудня, Світлана стала лауреатом відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді у номінації «За наукові досягнення»

Науково-педагогічним складом кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету №1 проведений певний обсяг науково-дослідної роботи з залученням курсантів, студентів та слухачів. Для участі у наукових заходах вищих навчальних закладів міст Харкова, Дніпра, Кривого Рогу залучалися курсанти та студенти: Рижакова Д.О., Вобленко Є.О., Кущова А.С., Глоба Д.А., Баландін А.М., Бондар А.П., Федосенко О., Майорова І., Невідомська І., Анастасова Я., Афонічева Ю., Суботіна А., Антонова Д., Власова Ю., Шустова Л. Результатом участі талановитої молоді стало опублікування тез доповідей у збірках конференцій та круглих столів.

Ми не зупиняємося на досягнутому.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Факультет №1