Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

 

Наказом ДЮІ МВС України від 24 березня 2020 року оголошено проведення весняної екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року (складання кандидатських іспитів) для здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук. З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 та рекомендацій МВС України й МОН України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та запровадження карантину для усіх типів закладів освіти, з метою вжиття профілактичних заходів із недопущення поширення захворюваністю коронавірусною інфекцією, було прийнято рішення приймати кандидатські іспити у здобувачів з використанням можливостей сайту дистанційного навчання інституту, тобто онлайн.

Так, 21 травня 2020 року дистанційно відбувся кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Комісія у складі голови – проректора, к.ю.н., полковника поліції Панченка М.А. та членів – професора кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №1, д.ю.н., доцента Макаренка О.Ю., доцента кафедри загально-правових дисциплін, д.ю.н., доцента Делії Ю.В., завідувачки кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1, к.ю.н., доцента підполковника поліції Мердової О.М., завідувача кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій, к.ю.н. підполковника поліції Тулінова В.С. та секретаря комісії – завідувачки аспірантури, к.ю.н., с.н.с. Данилевської Ю.О. спілкувалася онлайн зі здобувачами та аспірантами інституту з актуальних питань адміністративного права, окремо зупиняючись на проблемах, які здобувачі розв’язують у своїх дослідженнях, зокрема, щодо органів Національної поліції України в системі публічної адміністрації, взаємодії органів публічної адміністрації та інституцій громадянського суспільства, контрольної функції органів публічної адміністрації тощо.

Продовжуючи досвід організації кандидатських іспитів у дистанційному форматі, 28 травня 2020 року відбувся кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Комісія у складі голови – професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, д.ю.н., професора Волобуєва А.Ф. та членів – завідувачки кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцента полковника поліції Волобуєвої О.О., професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, д.ю.н., доцента Лоскутова Т.О., професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, д.ю.н., доцента Одерія О.В. та секретаря комісії – завідувачки аспірантури, к.ю.н., с.н.с. Данилевської Ю.О. обговорювали зі здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук проблемні питання, пов’язані з досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України, з розслідуванням розбійних нападів, вчинених на інкасаторів, з криміналістичним забезпеченням розслідування злочинів у сфері охорони здоров’я та організацією і тактикою проведення контролю за вчиненням злочину. З урахуванням практичного досвіду роботи здобувачів дискусія відбувалася жваво та аргументовано.

Побажаємо здобувачам скорішого завершення їхніх наукових пошуків та успішного захисту своїх дисертаційних досліджень!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Аспірантура