Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Минулої п’ятниці відбулося підсумкове засідання Вченої ради факультету № 3 у 2019-2020 навчальному році.

Засідання відкрив декан факультету № 3, доктор юридичних наук, доцент Олександр Куракін першочергово він доповів про порядок роботи Вченої ради.

На заключне у цьому навчальному році засідання був запрошений перший проректор інституту, доктор юридичних наук, старший науковий дослідник, капітан поліції Єгор Назимко, який акцентував увагу на ролі й значущості академічної доброчесності в освітньому процесі. Він звернувся до членів Вченої ради факультету № 3 та запропонував впроваджувати заходи для реалізації принципів академічної доброчесності при написанні кваліфікаційних (магістерських) робіт та необхідності закріплення відповідних правил у Методичних рекомендаціях для написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на факультеті № 3.

Відповідно до порядку денного наступним питанням було розглянуто питання «Про виконання плану роботи Вченої ради факультету № 3 у 2019-2020 навчальному році». Доповідаючи з цього питання, Олександр Куракін зазначив, що упродовж 2019/2020 н.р. відбулося 12 засідань Вченої ради факультету № 3, 2 з них – позачергові, на яких розглянуто 104 питання відповідно до повноважень та функцій Вченої ради факультету, визначених у Положенні про Вчену раду факультету № 3. Серед питань, що розглядалися, – це загальні питання діяльності факультету № 3, питання регулювання наукової, освітньої та виховної роботи, затвердження планів і звітів, поточні питання. Особливу увагу було приділено питанням планування, організації та контролю профорієнтаційної роботи факультету № 3; питанням організації та поточної роботи курсів підготовки абітурієнтів та підготовки до вступної кампанії 2020. Важливим для розвитку та діяльності факультету були питання, пов’язані з якістю освіти, зокрема, які стосувалися поточної та підсумкової успішності здобувачів вищої освіти факультету; підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедр.

Наступними розглянуті такі питання: «Про результати успішності та виконання індивідуальних навчальних планів здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету № 3 у 2019-2020 навчальному році», «Про стан виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 р.н.».

«Про використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання, розробку та змістове наповнення дистанційних курсів, можливості використання платформи Moodle в організації дистанційного навчання» доповідала доцентка кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права, к.е.н., доцент Олена Булгакова. Доповідачка наголосила на необхідності організації курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу та складу методистів факультету щодо адміністрування курсів дисциплін на сайті дистанційного навчання ДІЮ, також запропонувала клопотати про розробку Положення про навчальний дистанційний курс, в якому будуть регламентовані вимоги до структури дистанційного курсу, методики використання такого курсу в освітньому процесі та методики оцінювання знань здобувачів вищої освіти.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного розглянуті питання про наповнення репозитарію ДЮІ МВС України; про виконання плану роботи факультету № 3 у 2019-2020 навчальному році; про виконання планів роботи кафедр факультету № 3 у 2019-2020 навчальному році; про стан виконавської дисципліни та роботу з документами на факультеті № 3.

Окремо було акцентовано увагу на результатах профорієнтаційної роботи, проведеної у травні 2020 року працівниками факультету № 3 та необхідності популяризації діяльності факультету № 3 та Донецького юридичного інституту МВС України.

Учасники засідання проголосували за проекти рішень щодо кожного питання порядку денного.

Голова Вченої ради факультету № 3 Олександр Куракін, закриваючи підсумкове засідання, подякував всім членам Вченої ради факультету № 3, всім науково-педагогічним працівникам, методистам, усім структурним підрозділам та їх працівникам, студентському самоврядуванню за плідну роботу впродовж 2019-2020 навчального року та побажав здоров’я та наснаги у майбутньому 2020-2021 навчальному році.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Вчена рада факультету № 3