Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

24 червня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про обрання голови Вченої ради», за результатами якого було обрано ректора інституту, доктора юридичних наук, доцента полковника поліції Вітвіцького Сергія Сергійовича.

«Про стан виконання Плану основних заходів Донецького юридичного інституту на 2019/20 навчальний рік» доповідала завідувач відділення методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного відділу старший лейтенант поліції Марина Шульга.

З питанням «Про хід виконання планів науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи інституту на 2020 рік» ознайомив присутніх перший проректор інституту д. ю. н., с. н. с. Єгор Назимко.

«Про ефективність проведення профорієнтаційних заходів щодо забезпечення конкурсного набору абітурієнтів до Донецького юридичного інституту МВС України у 2020 році» доповідали проректор інституту полковник поліції Микола Панченко, проректор інституту майор поліції Руслан Врадій, проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров.

«Про виконання рішень Вченої ради інституту у другому семестрі 2019/20 навчального року та схвалення Плану роботи Вченої ради інституту на 2020/21 навчальний рік» доповідала учений секретар секретаріату Вченої ради к. філол. н. Катерина Пономаренко.

Наступним було розглянуто питання «Про роботу методичної ради інституту у 2019/20 навчальному році та заходи з покращення її діяльності».

«Про стан роботи аспірантів, ад’юнктів та докторантів інституту над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктор філософії, доктор наук. Перспективи захисту наукових досліджень» доповіла присутім завідувач аспірантури к. ю. н., с.н.с. Юлія Данилевська.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України, присвоєння професору кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, доктору юридичних наук Олексію Одерію вченого звання «професор», обрання кандидатур випускників Донецького юридичного інституту 2020 року на відзначення цінним подарунком «Гімн Донецького юридичного інституту МВС України», внесення змін до Правил прийому до Донецького юридичного інституту МВС України на 2020 рік, Про проведення попередніх експертиз дисертаційних досліджень аспірантів й визначення структурного підрозділу для такої експертизи та призначення рецензентів, рекомендацію до участі в конкурсі наукової, науково-технічної та профорієнтаційної продукції та профорієнтаційного відеоролику інституту, внесення змін до плану науково-дослідної роботи інституту на 2020 рік; про схвалення: Кодексу академічної доброчесності Донецького юридичного інституту МВС України, схвалення Кодексу корпоративної етики Донецького юридичного інституту МВС України, Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників Донецького юридичного інституту МВС України та укладання з ними трудових договорів (контрактів), Положення про конкурс «Кращий молодий вчений Донецького юридичного інституту МВС України», Положення про школу «Грифон» Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України, Концепції освітньої діяльності Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» ДЮІ МВС України з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за спеціальністю 5169 «охоронник», «охоронець». 

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінологічна безпека населених пунктів»; монографію «Протидія судовому розгляду у кримінальних провадженнях та шляхи її подолання у сучасних реаліях» (автори: Одерій О.В., Мудрецький Р. В); монографію «Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності» (автори: Семенишин М.О., Бесчастний В.М., Вітвіцький С.С., Бичін С.О., Назимко Є.С.); монографію «Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських» (автори: Мердова О.М., Цуркан О.П.); науково-практичний посібник «Адміністративно-правове забезпечення захисту персональних даних в діяльності національної поліції україни» (автори: Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Вітвіцький С. С., Малаховська І. Б., Назимко Є. С.); навчальний посібник «Безпека життєдіяльності та охорона праці» (автори: Краснощок А., Цуркан О., Іслам А., Діхтяр Д., Шевченко І.).

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту за всіма напрямками роботи.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Секретаріат Вченої ради