Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Загальна бібліотека Донецького юридичного інституту МВС України – це сховище цікавої, актуальної, цінної та корисної для здобувачів вищої освіти та працівників у галузі юриспруденції інформації.

Нещодавно у рамках наукового співробітництва до фонду загальної бібліотеки ДЮІ МВС України надійшло декілька примірників видань від Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з метою використання їх у науковій діяльності та навчальному процесі. Серед яких:

 • Цивільний захист у схемах : навч. посібник / А. О. Собакарь, Д. Г. Казначеєв, В. Д. Поливанюк. О. І. Бойко. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 144 с.
 • Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 15 листоп. 2019.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 280 с.
 • Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs: Scientific Journal. – 2019. – Special Issue №1(102). – 314
 • Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Науковий журнал. – 2019. – №1(98). – 182 с.
 • Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2019. – №2(99). – 254 с.
 • Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2019. – №3(100). – 284 с.

Тепер до фонду нашої бібліотеки додалося ще декілька видань, які сприятимуть розбудові інформаційного простору, допоможуть студентам, курсантам, слухачам, викладачам та співробітникам інституту стати ще більш досвідченими у галузі юриспруденції та позитивно вплинуть на розвиток науково-дослідницької діяльності інституту.

Запрошуємо відвідати читальну залу бібліотеки для ознайомлення з новою літературою та збагачення власного багажу знань.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 01
 • 02
 • 03

Колектив загальної бібліотеки