Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Бібліотека закладу вищої освіти – це інтелектуальний центр кожного вишу, саме її потенціал багато в чому визначає спроможність науково-педагогічного складу навчального закладу надавати якісні освітні послуги та здійснювати науковий пошук.

Нещодавно загальна бібліотека Донецького юридичного інституту знову збагатилася добіркою літератури, кількістю 163 примірники, від доктора юридичних наук, професора Національної академії прокуратури України Наталії Ярмиш та доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України, заслуженого юриста України Олександра Ярмиша.

Це навчальні та наукові видання з кримінального права, кваліфікації злочинів, кримінальної відповідальності та звільнення від неї, розкриття та розслідування злочинів, гендерної рівності, захисту прав людини, а також чисельні збірники матеріалів науково-практичних конференцій, які стануть підґрунтям для зростання інтелектуального капіталу та ефективного використання фахових знань, необхідних у процесі навчання та самоосвіти.

Серед переданої до фонду нашої бібліотеки літератури привертають особливу увагу такі видання:

Чисніков В. М. Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880-1917 рр.) : історико-правове дослідження : у 2 кн. Кн. 1. Документи і матеріали : навч. посіб. / В. М. Чисніков. – Київ : НікаНова, 2011. – 939 с.

Чисніков В. М. Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880-1917 рр.) : історико-правове дослідження : у 2 кн. / В. М. Чисніков ; з ред. О. Н. Ярмиша. – Кн. 2: монографія. – Харків : Мачулін, 2014. – 624 с.

У книгах вперше в історико-правовій літературі розглядаються основні етапи організації та діяльності сискної поліції на Україні (1880-1917 рр.). Висвітлюються організаційні, оперативно-розшукові, криміналістичні та кримінально-процесуальні аспекти діяльності сискної поліції Російської імперії в боротьбі з кримінальною злочинністю.

Березин П. С. Харьковская школа уголовного права (1804-1919 годы): историко-правовое исследование : в 3 т. : монография / П. С. Березин. – Киев : Дакор, 2018.

Т. 1: Общая характеристика. Научная школа уголовного права в деятельности преподавателей Императорского Харьковского университета (1804-1834 годы). – Киев : Дакор, 2018. – 684 с.

У дослідженні запропоновано авторське бачення проблем формування і становлення наукової уколи кримінального права в Харкові у період 1804-1919 рр. Читачам надається можливість ознайомитись з маловідомими та невідомими епізодами життя та наукової діяльності представників Харківської школи кримінального права.

Станіслав Яценко. Життя. Наука. Правотворчість / уклад.: С. Д. Шапченко, І. С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 216 с.

Біографічна робота про відомого вченого українського юриста, суддю Конституційного Суду України у відставці Станіслава Сергійовича Яценка. В ній зібрані актуальні і по сьогодні творчі надбання С. С. Яценка, рішення КСУ, які є актуальні завжди.

Кожне надходження книг до фонду загальної бібліотеки ДЮІ завжди є вагомим внеском у якісне та кількісне наповнення книгозбірні інституту.

Колектив та керівництво Донецького юридичного інституту щиро дякують пані Наталії та пану Олександру за порозуміння, плідну співпрацю та дієву допомогу в поповненні фонду бібліотеки нашого навчального закладу.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Загальна бібліотека ДЮІ