Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки викладачів, стаж педагогічної діяльності яких є меншим за три роки, у жовтні 2019 року на факультету № 2 розпочала свою діяльність Школа підвищення педагогічної майстерності.

Цього навчального року слухачами Школи стали три викладачі кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки – Віталій Нуждов, Євген Коротков і Денис Шулаков.

Навчання в Школі являло собою серію методичних семінарів загальним обсягом 40 годин, програма яких складалася з трьох змістових модулів.

Змістовний модуль 1 «Теорія і практика навчання та виховання у вищій школі» охоплював такі теми: Організація і забезпечення вищої освіти в Україні; Ведення інститутської документації. Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів/курсантів в ДЮІ МВС України; Складові педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти. Професійна етика педагога; Традиційні та інноваційні методи і форми навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання; Педагогічні технології навчання у вищій школі; Стилі педагогічного спілкування. Майстерність викладача у проведенні індивідуальної бесіди.

Змістовий модуль 2 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» складався з таких тем: Сайт-навігатор викладача: планування, створення, налаштування; Віртуальна класна кімната; Створення онлайн тестів; Власний канал Youtube: створення, налаштування, керування; Додаток learningapps.

Змістовий модуль 3 «Культура фахового мовлення викладача» передбачав проведення семінарів за такими темами: Культура мовлення викладача. Шляхи удосконалення; Невербальні засоби спілкування; Стилістичні норми ділового мовлення. Правила складання ділових паперів.

Нарешті Змістовий модуль 4 «Психологічні основи викладацької діяльності» охоплював такі теми: Професійне та емоційне вигорання викладача, засоби його попередження; Булінг у закладах вищої освіти: профілактика, причини, наслідки, допомога; Шляхи попередження конфліктів у педагогічному середовищі. Психотехнології та стратегії вирішення конфліктів; Ефективне професійне спілкування та робота в команді; Траєкторія успіху в кар’єрі викладача.

Організаторами семінарів стали викладачі кафедри гуманітарних дисциплін: керівник Школи, професор кафедри, доктор педагогічних наук, Юлія Короткова; завідувач кафедри, кандидат історичних наук Наталія Сальнікова; доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Вікторія Ромашенко; доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Олена Мамонова.

Після відвідування семінарів слухачі виконали підсумковий тест і підготували методичне портфоліо, де презентували свої напрацювання.

Усі слухачі успішно виконали всі завдання і 22 червня 2020 року отримали свідоцтва встановленого зразка про навчання в Школі підвищення педагогічної майстерності.

Щиро сподіваємось, що отримані знання і навички будуть творчо використані викладачами під час виконання їх професійних обов’язків, а також стануть поштовхом для подальшого саморозвитку й самовдосконалення!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Кафедра гуманітарних дисциплін