Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Відкриті заняття та взаємовідвідування є однією з основних форм методичної роботи кафедри та викладача, що має на меті вдосконалення методики проведення занять, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи тощо. Це один з компонентів активізації творчої та професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи викладача, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання курсантів.

13 жовтня ректор Донецького юридичного інституту МВС України, полковник поліції, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри юридичних дисциплін С.С. Вітвіцький провів відкриту лекцію на тему «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції щодо розгляду та вирішення звернень громадян» для курсантів другого курсу, спеціальності «Правоохоронна діяльність».

У вступній частині лектор повідомив тему лекції, визначив мету та завдання заняття, окреслив законодавчі, навчальні та наукові джерела.

В основній частині лекції було розглянуто: поняття та правові основи адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції щодо розгляду та вирішення звернень громадян; була дана характеристика провадження за зверненнями громадян до Національної поліції; окреслено особливості роботи із заявами і повідомленнями про кримінальні правопорушення та інші події в органах (підрозділах) поліції.

Викладення лекції супроводжувалося наочною демонстрацією з використанням мультимедійного обладнання, що посилювало ефект сприйняття і засвоєння матеріалу. Презентаційні матеріали були подані в легкій та яскравій формі, послідовно доповнюючи розповідь викладача.

Питання до аудиторії сприяли здійсненню зворотного зв'язку. Це дозволило виділити і додатково роз'яснити найбільш складні моменти у викладі матеріалу. Створення проблемних ситуацій, поєднання лекційного  матеріалу з бесідою сприяло досягненню поставленої мети. Про це свідчать питання, які були задані присутніми в ході лекції та по її закінченні.

С.С. Вітвіцький показав високий рівень навчально-методичного викладення матеріалу, майстерно утримував увагу аудиторії.

Тема лекції була повністю розкрита викладачем.

На лекції були присутні: перший проректор, капітан поліції, доктор юридичних наук Є.С. Назимко, т.в.о. декана факультету №2, полковник поліції, кандидат юридичних наук О.О. Волобуєва, т.в.о. декана факультету №3, кандидат юридичних наук В.В. Буга, а також завідувачки кафедр юридичних та адміністративно-правових дисциплін доктор юридичних наук, професор Л.М. Ніколенко та підполковник поліції, кандидат юридичних наук О.М. Мердова. Відгуки викладачів свідчать про відмінний організаційно-методичний та професійний рівень читання лекції з застосуванням активних методів навчання.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Кафедра юридичних дисциплін