Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ

 

Декан факультета №1
 
Волобуєва Олена Олексіївна

полковник поліції, кандидат юридичних наук, доцент

 

Адміністративний склад Факультету № 1

Микола Тишлек – провідний фахівець факультету № 1, підполковник поліції

Дмитро Демчишин – провідний фахівець факультету № 1, майор поліції

Олег Курнаєв – провідний фахівець факультету № 1, старший лейтенант поліції

Наталія Сьомік - провідний фахівець факультету №1

Факультет № 1 здійснює підготовку фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування, ступінь вищої освіти «бакалавр» спеціальність 081 «Право».

Ми – Факультет № 1 – команда амбітних однодумців, досвідчених вчених та практиків, яких поєднав Донецький юридичний інститут МВС України.

До складу факультету № 1 входять три кафедри.

Кафедра кримінального права та кримінології

Андрій Данилевський – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Андрій Удод – призначається по посаду доцента кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Допомагає нам у викладанні навчальних дисциплін кримінально-правового циклу Юлія Данилевська – завідувачка аспірантури Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Андрій Крушеницький – т.в.о. завідувача кафедри, капітан поліції

Анатолій Волобуєв – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Олексій Одерій – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки

Ольга Ковальова – завідувачка кафедри, кандидат юридичних наук

Сергій Пекарський – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Допомагає нам у викладанні режиму секретності Вікторія Котова – начальник відділу режимно-секретного забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України майор поліції

 

Навчальний процес забезпечується науково-педагогічними працівниками, переважна більшість з яких має наукові ступені докторів юридичних наук та кандидатів юридичних наук, а також вчені звання професора та доцента.

Факультет № 1 підтримує тісні зв’язки із практичними органами та підрозділами Національної поліції України, залучаючи найбільш досвідчених фахівців до навчального процесу та науково-дослідної діяльності.

Кафедрами факультету № 1 викладається понад 20 навчальних дисциплін та спецкурсів, серед яких: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Оперативно-розшукова діяльність, Режим секретності, Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, Доказування на досудовому розслідуванні, Кримінальний аналіз, Кваліфікація кримінальних правопорушень, Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій тощо.

На кафедрах факультету № 1працюють наукові гуртки: «Моя професія – слідчий» та «Оперативник».

На факультеті № 1 створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Особлива увага приділяється патріотичному вихованню, розвитку світоглядної культури, фізичної культури та спорту.

Для забезпечення належних умов навчання та побуту на факультеті № 1 створені та діють органи самоврядування здобувачів вищої освіти: Наукове товариство здобувачів та здобувачок вищої освіти факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України; Самоврядування здобувачів та здобувачок вищої освіти факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ