Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.03.2019 № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 05 березня 2019 року» науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Атаманенко Юлії Юріївні присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.24.01 ‒ Геодезія, фотограмметрія та картографія.

Дисертацію на тему: «Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів» Атаманенко Юлія успішно захистила 14 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09 у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Дослідження проводилися під науковим керівництвом професора кафедри геодезії Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», доктора технічних наук, професора Куліковської Ольги Євгенівни.

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена соціальною й економічною значущістю підвищення точності, оперативності та комплексності реєстрації місця, умов, причин та наслідків виникнення дорожньо-транспортних пригод, число яких збільшується зі зростанням автомобілізації в країні. Якість отриманої від безпілотних літальних апаратів інформації про подію впливає не лише на якість складання процесуальних документів, але й на глибину аналізу причин дорожньо-транспортних пригод та прийняття інженерно-технічних і містобудівних рішень щодо удосконалення схем організації дорожнього руху, облаштування та реконструкції шляхів і дорожньої інфраструктури з метою поліпшення умов та безпеки вулиць і шляхів для автомобільного руху.

Водночас складність небезпечних ситуацій під час дорожньо-транспортного руху вимагає нових підходів до швидкої реєстрації та дослідження місця пригоди. Розроблення геоінформаційної технології застосування засобів безпілотних літальних апаратів сприятиме вдосконаленню процесу реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод в сучасних умовах.

Керівництво, вчена рада та увесь науково-педагогічний склад інституту вітає Юлію Атаманенко з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук та бажає подальших наукових звершень на науково-дослідній ниві.

З повагою,

 за дорученням колективу,

 ректор Донецького юридичного інституту МВС України

професор Віктор Бесчастний

Real time web analytics, Heat map tracking