К 11.737.02

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України наказу від 07.11.2018  № 1218  «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року» спеціалізована вчена рада К 11.737.02 забезпечує попередній розгляд і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право», 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 – до 31 грудня 2020 року.

Очолює спеціалізовану вчену раду професор кафедри загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Клемпарський Микола Миколайович.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформований з науково-педагогічних і наукових працівників Донецького юридичного інституту МВС України та представників інших юридичних наукових шкіл – харківської, київської, львівської та одеської. Вони – авторитетні вчені, які активно проводять наукову роботу в галузі юридичної науки, мають публікації, монографії зі спеціальностей за профілем спеціалізованої вченої ради.

24 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

23 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

21 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

02 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

01 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Real time web analytics, Heat map tracking