Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Діяльність відділення післядипломної освіти Донецького юридичного інституту МВС України базується відповідно до Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів України, Міністерства освіти і науки України та Статуту Донецького юридичного інституту МВС України

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції»; наказами МВС України: від 24.12.2016 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», від 21.06.2018 № 669 «Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Поліцейський», від 09.11.2018 № 902 «Про впровадження освітніх та навчальних програм з первинної професійної підготовки в закладах вищої освіти МВС», Статутом інституту, Положенням про Вчену раду, Положенням про ректорат інституту, Положенням про Інститут.

З грудня 2019 року відділення післядипломної освіти капітан поліції Гордієнко Олексій Леонідович.

 

Основні завдання відділення післядипломної освіти

 

Організація післядипломної освіти в інституті з працівниками Національної поліції України без зміни їх освітньо-кваліфікаційного рівня.

Здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку, підвищення кваліфікації фахівців відповідних освітніх рівнів і відповідає стандартам вищої освіти або іншим нормативно-правовим документам МОН України, МВС України з питань вищої освіти.

Організація первинної професійної підготовки в інституті.

Забезпечення впровадження елементів дистанційного навчання із подальшим удосконаленням.

Забезпечення одержання слухачами освіти досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за фахом.

 

Функції відділення післядипломної освіти

 

На відділення покладаються такі функції:

- організація післядипломної освіти з поліцейськими НПУ;

- організація первинної професійної підготовки в інституті, координація та контроль за організацією первинної професійної підготовки;

- взаємодія з комплектуючими підрозділами НПУ, представниками іноземних закладів освіти, інших установ та організацій на підставі відповідних договорів, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно з чинним законодавством;

- розробка пропозицій для удосконалення роботи щодо організації дистанційного навчання ВПО в інституті;

- формування та ведення документації згідно з номенклатурою;

- виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми інституту та пов’язаних із нею внутрішніх нормативних документів;

- проведення заходів з етичного виховання слухачів післядипломної освіти та первинної професійної підготовки, дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку інституту.

 

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами

 

Свою діяльність відділення здійснює у взаємодії з іншими структурними підрозділами інституту, а також підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких стосується питань, що належать до компетенції відділення.

         Відділення сприяє налагодженню взаємозв’язків з іншими закладами вищої освіти, підприємствами, установами, організаціями з питань підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, вивчення практичного передового досвіду тощо.

 

Структура (штат, керівництво, співробітники)

 

За штатом у відділенні передбачено 3 посади: 1 – завідувача; 1 – провідного фахівця; 1 – фахівця.

  • Завідувач відділення – капітан поліції Гордієнко Олексій Леонідович.
  • Фахівець – майор поліції Дробошевський Костянтин Валерійович.