Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Факультет №3 (юридичний) -здійснює підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб на денній та заочній формах навчання.

Бакалавр(на основі повної загальної середньої світи):

- ПРАВО (спеціалізація – досудове розслідування), термін навчання 4 роки.

- ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ (спеціалізація – кримінальна поліція,превентивна діяльність),термін навчання 3 роки.

- ЕКОНОМІКА (спеціалізація «Економічна безпека підприємства):

- ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

БАКАЛАВР (на основі ОКР «молодий спеціаліст»):

- ПРАВО (спеціалізація – досудове розслідування), термін навчання 4 роки.

БАКАЛАВР (на основі вищої освіти не нижче бакалавра):

- ПРАВО (спеціалізація – досудове розслідування), термін навчання 4 роки.

- ЕКОНОМІКА(спеціалізація «Економічна безпека підприємства»

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ:

МАГІСТР (на основі вищої освіти не нижче бакалавра ):

- ПРАВО (спеціалізація – досудове розслідування), термін навчання 4 роки.

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ (спеціалізація – кримінальна поліція,превентивна діяльність),термін навчання 3 роки.

Склад факультету №3

ДЕКАН

д.ю.н., доцент

Куракін Олександр Миколайович

097-286-06-28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступик декана

к.е.н., доцент

Каминський Павло Дмитрович

097-812-06-28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист

к.ю.н.

Ампілогов Олександр Валерійович

098-249-04-82

Методист

Кукса Ольга ЛеонідівнаМетодист

067-335-41-67

Методист

Васильченко Оксана Юріївна

097-659-29-51

Методист

Новікова Олена Анатоліївна

068-211-80-42

До складу факультету № 3 (юридичний) входять три кафедри:

  • кафедра цивільно-правових дисциплін (завідувач кафедри к.ю.н., доцент Піддубна Дар’я Сергіївна);
  • кафедра господарсько-правових дисциплін (завідувач кафедри к.ю.н. доцент Кадала Віталій Віталійович);
  • кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права (завідувач кафедри к.ю.н. Кубарєв Іван Володимирович).

Історія створення та розвитку факультету № 3

У середині 1990-х років для Донецького регіону особливої актуальності набули проблеми соціально-економічного реформування, більш ефективного забезпечення законності, удосконалення правової культури тощо. Проте відчувалася гостра нестача студентів-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» серед осіб, які отримували вищу освіту у ВНЗ Донецької області. Відповідним чином зростання потреби регіону в юридичних кадрах вищого рівня кваліфікації вимагало істотного збільшення обсягу підготовки студентів-юристів за спеціальністю «Правознавство». Вирішенням цього питання зайнялося керівництво Донецького інституту внутрішніх справ. Оскільки в цей час розпочалося кардинальне реформування навчально-виховної, професійної, наукової роботи, значно поліпшувалася матеріально-технічна база за рахунок реконструкції старих приміщень і побудови нових навчальних споруд, все це потребувало достатнього фінансування. І тому, згідно з рішенням Колегії МВС України від 30 червня 1993 року та наказом Міністерства освіти України від 15 березня 1994 року, було вирішено з 1995/1996 навчального року організувати в Донецькому інституті внутрішніх справ підготовку спеціалістів для народного господарства на контрактній основі за спеціальністю «Правознавство».

Так, з квітня 1995 року наказом Донецького інституту внутрішніх справ у складі вишу було створено госпрозрахункове відділення з підготовки фахівців-юристів (на умовах повної компенсації витрат на навчання) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Правознавство» для роботи у державних та комерційних структурах.

На перший курс на контрактній основі було набрано 125 студентів, із них 56 на денну та 69 на заочну форму навчання. Першим керівником, який очолив денну платну форму навчання, був підполковник міліції Юрій Петрович Грушко, саме ним було закладено основи навчально-виховної роботи серед студентів.

Студенти заочної форми підпорядковувалися факультету, який очолював проректор із заочного навчання, полковник міліції Володимир Петрович Філонов. Донецький інститут внутрішніх справ став одним із перших вищих навчальних закладів системи МВС України, що розпочав підготовку фахівців-правознавців на госпрозрахунковій основі для роботи в галузі державних і господарсько-правових відносин, а також в управлінських, фінансово-банківських і комерційних структурах. А восени 1996 року, у рік 35-ої річниці з Дні заснування навчального закладу, було здійснено перший набір групи післядипломної підготовки з числа абітурієнтів із вищою та середньою спеціальною освітою.

У зв’язку із щорічним збільшенням кількості студентів 16 липня 1998 року госпрозрахункове відділення, що об’єднало всі навчальні групи денного та заочного навчання, отримало нову назву – відділення підготовки фахівців на умовах повної компенсації витрат на навчання. Завідувачем підрозділу було призначено Олександра Івановича Ніколаєва. Ураховуючи велику кількість студентів (понад 500 осіб), до відділення з метою надання практичної допомоги було відряджено підполковника міліції Абузара Ахнаховича Абдулліна, на той час виконувача обов’язки начальника курсів початкової підготовки й підвищення кваліфікації. Він упродовж чотирьох років керував денною формою навчання госпрозрахункового відділення.

Історія не стоїть на місці: 30 листопада 2006 року відповідно до наказу МВС України на базі відділення було створено самостійний підрозділ, який іменовано як факультет права. Основним завданням факультету стала ступенева підготовка фахівців-юристів освітніх ступенів «бакалавр» та «спеціаліст» як на денній, так і на заочній формах навчання.

У 2008 році факультетом права було здійснено перший набір студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на денну форму навчання. Щорічний конкурс дозволяв відбирати до магістратури кращих випускників факультету права інституту та інших навчальних закладів регіону.

Навчально-методичну та виховну діяльність факультету права здійснювали три кафедри: кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін та кафедра господарського та екологічного права. З метою підготовки випускників до вступних випробувань на факультеті активно здійснювалася довузівська підготовка.

2014 рік вніс свої корективи. У зв’язку з неспокійною суспільно-політичною ситуацією на Сході України Донецький юридичний інститут передислоковано спочатку до м. Маріуполь Донецької області, а згодом до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. На той момент в інституті було оптимізовано усі факультети, в тому числі і факультет права. Завдяки наполегливій та злагодженій роботі колективу на чолі з ректором, професором Віктором Миколайовичем Бесчастним докладено титанічних зусиль для відновлення та подальшого розвитку вишу-переселенця. Було проведено ряд організаційно-штатних заходів у ДЮІ, у грудні 2016 року, у рік 55-річниці з Дня заснування навчального закладу, факультет отримав нову назву – «юридичний». Це стало новою сторінкою в його історії.

З вересня 2018 року на денній та заочній формі навчання факультету  3 (юридичний) на умовах повної компенсації витрат на навчання здійснюється ступенева підготовка фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» для роботи у державних та комерційних структурах за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

У 2019 році інститут пройшов ліцензування та отримав ліцензію на підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна безпека підприємств».

Випускникам факультету надається  допомога у працевлаштуванні в державних установах, підрозділах МВС та Національної поліції України. Користування усіма бібліотечними фондами, участь у роботі гуртків, у тому числі наукових, медична допомога для студентів - безкоштовні.

Термін навчання на денній формі:

  • для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»:
  • 4 роки для спеціальностей 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна безпека підприємств»;
  • 3 роки - для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
  • для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Право» - 1,6 роки.