Стратегією сталого розвитку «Україна  - 2020» одним із ключових векторів розвитку нашої держави визначено вектор безпеки, у рамках якого має відбуватися забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити публічну безпеку не тільки на своїй території, а й в європейському регіоні.

У 2014 році Російською Федерацією проти України розпочато неспровоковану збройну агресію. Українське суспільство вже тривалий час перебуває під загрозою порушення територіальної цілісності держави. Проведення антитерористичної операції (до кінця 2018 року), а зараз операції Об’єднаних сил, потребує залучення сил та засобів органів поліції до забезпечення належного стану публічної безпеки.

До фонду загальної бібліотеки інституту надійшла монографія Першого заступника Голови Національної поліції України – начальника Кримінальної поліції, генерала 2-го рангу В’ячеслава Аброськіна «Адміністративно-правові засади забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки в умовах антитерористичної операції».

Монографію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки в умовах антитерористичної операції. Робота акумулює унікальний досвід забезпечення прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку в державі в умовах ведення війни, протидії діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України. З’ясовано особливості управління органами Національної поліції України в умовах антитерористичної операції. Охарактеризовано роль адміністративної діяльності органів Національної поліції в зоні антитерористичної операції. Визначено зміст взаємодії поліції з іншими суб’єктами забезпечення публічної безпеки у відповідних умовах.

В науковому виданні акцентовано увагу на тому, що публічна безпека є новою законодавчо передбаченою категорією сфери завдань поліції, яка належить до однієї зі складових чинної «філософії» діяльності поліції крізь призму необхідності служіння суспільству. Зроблено висновок, місце адміністративно-правового регулювання серед нормативних засад забезпечення публічної безпеки поліцією можна простежити крізь призму адміністративно-правової природи сфери публічної безпеки та діяльності поліції як основного суб’єкта адміністративно-правових відносин у цій сфері.

Виявлено факти, які на початку проведення АТО здійснювали негативний вплив на процес управління діяльністю органів поліції.

В монографії аргументовано, що удосконалення нормативних засад забезпечення поліцією публічної безпеки в умовах АТО може бути здійснено у двох напрямках: розроблення і прийняття окремих нормативно-правових актів (зокрема Закону України «Про превентивну діяльність»); внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів (зокрема законів України «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію України», «Про боротьбу з тероризмом», Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку).

Розроблено систему показників ефективності діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки під час проведення АТО, що дозволило дійти висновку, що вказані показники здатні всебічно як охарактеризувати саме явище (публічну безпеку), так і сприяти отриманню об’єктивних результатів оцінювання стану її забезпечення під час проведення антитерористичної операції.

Монографія корисна для науковців, працівників правоохоронних органів та громадських організацій (окремих громадян), які уповноважені в рамках надання їм повноважень брати участь у забезпеченні публічної безпеки в умовах проведення операції Об’єднаних сил.

Інформація, що викладена у монографії , має у собі величезне значення для виховання нашого молодого покоління, а також для передачі вітчизняного досвіду стримування подальшого поширення російської агресії закордонним партнерам.

Шановні читачі загальної бібліотеки, запрошуємо вас до читальних зал бібліотеки, щоб більш детально ознайомитися з монографією Першого заступника голови Національної поліції України – начальника Кримінальної поліції, генерала 2-го рангу В’ячеслава Аброськіна.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking