Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Cловацько-Український Форум  «Дні України 2019 в Кошице» продовжує набуття свого практичного досвіду.  Відповідно до програми заходів співпраці Донецького юридичного інституту МВС України з поліцією Словаччини, пройшла конференція, на якій присутні були Ярослав Полачек, мер міста Кошице, Едуард Бураш, уповноважений міста Кошице з питань розвитку транскордонної співпраці з Україною та посол Словацької Республіки в Києві Марек Шафін, представники з міністерства закордонних справ та європейських питань СР, генеральне консульство СР в регіонах України та представники Донецького юридичного інституту МВС України.

З нагоди п’ятої річниці заходу за участю гостей зі Словаччини та України обговорювалися питання щодо заходів безпеки та системи безпеки на зовнішньому кордоні Шенгену, економічна безпека, співпраця між інститутом та поточна ситуація в Україні і розуміння міста Кошице, як необхідної можливості практичного досвіду із ознайомленням структури та діяльності роботи штатної поліції.

Про діяльність підготовки працівників Національної поліції у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання розповів на конференції проректор інституту, капітан поліції Нестеров Денис. З метою підготовки фахівців в галузі знань «Право» за спеціалізацією «захист економіки» Донецький юридичний інститут надає можливість на високому рівні підготувати фахівців з фінансово-економічної та правової безпеки, які зможуть здійснювати професійну діяльність, пов’язану з розслідуванням та запобіганням злочинів у сфері економіки. Особлива значимість економічної безпеки обумовлюється рядом факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Тому діяльність Національної поліції України полягає в механізмі управлінської діяльності, який поділяється на організаційний, інституційний, нормативно-правовий механізм та механізм міжнародного співробітництва. Саме за допомогою даних механізмів Національна поліція впливає на забезпечення економічної безпеки та гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства.

Слід відзначити, що з 2019 року в Донецькому юридичному інституті МВС України запроваджено нову спеціальність «Економіка» за першим рівнем вищої освіти, яка відкриває можливості у підготовці фахівців, у тому числі для реалізації завдань забезпечення економічної безпеки, дає можливості співпраці в площині управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів інституалізації управлінських та правових знань в практичну діяльність Національної поліції.

Також, ДЮІ МВС України веде активну роботу щодо відновлення практики підготовки фахівців за спеціалізацією «Кібербезпека», яка існувала в інституті до 2014 року і тісно пов’язана із підготовкою фахівців за спеціалізацією «Захист економіки».

З огляду на важливість забезпечення економічної безпеки в України, здійснення підготовки поліцейських повинні бути спрямовані на налагодження мережі науково-прикладного співробітництва як відомчих навчальних закладів, так закладів вищої освіти зарубіжних партнерів щодо спільного обговорення питань, формування нових ідей, розробки наукових концепцій і теорій, проектування методик та технологій, на основі який будуть відкриватися нові освітні спеціальності у сфері економічної безпеки, проводитися ґрунтовані дослідження, впроваджуватись нові дисципліні у навчальні плани закладів вищої освіти.

Співпраця та обмін досвідом поліцейських Донецького юридичного інституту МВС України і місцевих органів поліції за напрямками практичної підготовки, культурного, естетичного та всебічного розвитку поліцейських і суспільства має важливе практичне значення. Дякуємо за надану можливість, обговорення питань у пленарних бесідах та плідну співпрацю.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Відділ комунікації та міжнародних зв’язків

ДЮІ МВС України