Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Підготовка сучасного юриста не можлива без використання останніх педагогічних технік та технологій, за допомогою яких майбутнім фахівцям передаються знання, формуються спеціальні уміння та навички, які у свою чергу, дозволяють їм оволодіти спеціальними професійними компетенціями.

Стійка побудова освітнього процесу передбачає використання таких організаційних форм навчання як семінари, лекції, колоквіуми, форуми, практичні заняття, оглядово-навчальні екскурсії, курсове проектування, самостійна робота та ін. Особливе місце серед цих форм займає лекція, яка залишається однією з основних форм викладання навчального матеріалу здобувачам вищої освіти.

У залежності від мети, завдань та місця у освітньому процесі слід виділити вступні, установчі, оглядові, поточні, завершальні та інші види лекцій. У залежності від засобу проведення можна виокремити лекції інформаційні, візуальні, бінарні, проблемні, лекції-провокації, лекції-консультації, лекції-конференції, інтерактивні та ін.

Метою лекції є повідомлення нових знань, розвиток професійного інтересу, узагальнення та систематизація наявних поглядів, переконань, забезпечення сучасною інформацією з метою оволодіння, закріплення або розвитку фахових навичок. Одним із доступних до розуміння та засвоєння різновидів лекцій є бінарна лекція або лекція-діалог, яка передбачає викладання матеріалу в формі діалогу двох викладачів.

8 листопада 2019 року у стінах Донецького юридичного інституту за ініціативою завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н., доцента Кадали Віталія Віталійовича відбулося бінарне навчальне заняття (лекція) з дисципліни «Правове регулювання страхової діяльності» на тему «Правове регулювання особистого страхування», яке проведено доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін, к.е.н. Роженко Олександрою Вікторівною та директором зі стратегії та розвитку бізнесу ТОВ «ЕУЛАЙФ ГРУП» Лузаном Андрієм Миколайовичем, за участі регіонального директора з інтеграції бізнес-процесів ТОВ «ЕУЛАЙФ ГРУП» Рубанової Оксани Володимирівни.

Лектором Роженко О.В. було забезпечено організаційно-методичне супроводження заняття, викладено новий матеріал щодо змісту поняття «Особисте страхування» й вітчизняного та світового досвіду правового регулювання особистого та соціального страхування.

Лектором Лузаном А.М., який є діючим страховим посередником, на прикладах функціонування сучасних страхових компаній, з наведенням практичних прикладів та демонстрацією оригіналів документів щодо легалізації здійснення страхової діяльності в правовому полі (затверджених правил страхування, ліцензій, діючих договорів та полісів різних видів), розкрив організаційно-правові та методичні аспекти здійснення страхування життя та здоров’я.

Студенти вступали в бесіду з лекторами, оперуючи спеціальними термінами та набутими знаннями з дисципліни, по завершенню викладання– задавали питання щодо нового матеріалу. Наприкінці лекції від студентської аудиторії було отримано зворотній зв’язок щодо викладеного та засвоєного матеріалу.

Впровадження останніх сучасних досягнень у освітній процес дозволяє забезпечити підвищений рівень залучення студентів у пізнавальну діяльність, а також якісне оволодіння професійними компетенціями.

Колектив кафедри господарсько-правових дисциплін висловлює слова щирої подяки практичним працівникам за участь у вказаному заході та ректорові Донецького юридичного інституту МВС України, доктору юридичних наук, професору, Заслуженому юристу України Віктору Бесчастному за створені можливості для активної науково-викладацької діяльності, що сприяє формуванню потужного кадрового потенціалу юристів рідної держави.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Кафедра господарсько-правових дисциплін