Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

5 грудня 2019 року відбулося чергове засідання вченої ради факультету № 3.

Відкрив засідання її голова, декан факультету № 3, доктор юридичних наук, доцент Куракін Олександр, першочергово він доповів про порядок роботи вченої ради та про внесення змін до її складу.

Відповідно до порядку денного наступним питанням було розглянуто питання «Про систему моніторингу якості вищої освіти на факультеті № 3». Одним із провідних завдань факультету № 3 є забезпечення якості вищої освіти в Донецькому юридичному інституті МВС. Моніторинг якості вищої освіти є одним із дієвих інструментів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти на засіданні визначені показники якості освітніх послуг і відображають якість учасників освітнього процесу: здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників; організації освітнього процесу; навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Розглянуто анкету для опитування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін. Анкетування заплановано провести до кінця осіннього семестру.

Наступними розглянуті такі питання: «Про хід виконання планів науково-дослідної роботи кафедр за 2019 рік», «Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр факультету».

«Про стан підготовки до моніторингу МОН з окремих питань діяльності переміщених закладів вищої освіти» доповів декан факультету Куракін Олександр.

Окремо було акцентовано увагу на необхідності проведення профорієнтаційної роботи та популяризації діяльності факультету № 3 та Донецького юридичного інституту МВС України в соціальних мережах не тільки науково-педагогічними працівниками, а студентством.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного розглянуті питання щодо поточної успішності студентів факультету № 3; про стан виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт; про стан виконавської дисципліни та роботу з документами на факультеті № 3.

Медична сестра медико-санітарної частини інституту Романенко Людмила розповіла про стан медичного забезпечення здобувачів вищої освіти, про необхідність інформування студентів про важливість дотримуватися календаря щеплень, необхідність щорічно робити флюорографічне дослідження. Вирішили, що впродовж весняного семестру працівники медико-санітарної частини проведуть ряд зустрічей зі студентами за відповідною тематикою.

Членами вченої ради факультету № 3 одноголосно вирішено клопотати перед Вченою радою інституту щодо рекомендації до друку рукописів навчальних посібників, затвердження тем та наукових керівників кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачам вищої освіти 2019 року набору.

Учасники засідання проголосували за проекти рішень щодо кожного питання порядку денного.

Насамкінець засідання декан факультету № 3, доктор юридичних наук, доцент Олександр Куракін подякував за плідну роботу всім учасникам засідання вченої ради факультету № 3, висловив впевненість, що обговорені на засіданні вченої ради факультету питання та прийняті рішення стануть основою для планомірного та сталого розвитку не тільки факультету № 3, а і Донецького юридичного інституту МВС України.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

Вчена рада факультету № 3