Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Майбутні фахівці юридичної галузі під час базової підготовки в закладі освіти повинні оволодіти основами ділового спілкування задля ефективного виконання своїх професійних обов’язків, адже відомим є той факт, що сучасна людина проводить в усному спілкуванні 65% свого робочого часу.

Процес успішної комунікації та вирішення професійних завдань значною мірою залежить від досконалості мовлення людини. До технічних показників виразного мовлення належать: дихання, голос, дикція (вимова), інтонація (тон), темп. Лише добре оволодіння кожною складовою техніки мовлення може гарантувати його високу якість.

З огляду на вищезазначене, змістом навчальної дисципліни «Ділове спілкування», яка викладається студентам II курсу спеціальності «Право», передбачено лекційні й семінарські заняття з теми «Технічний бік культури мовлення юриста». З метою кращого засвоєння дисципліни та ефективного відпрацювання техніки мовлення для студентів було організовано бінарне заняття, яке провели професор кафедри гуманітарних дисциплін Юлія Короткова та акторка Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) Анна Пащук.

На початку заняття викладачі наголосили на важливості постійного удосконалення майбутніми юристами свого мовлення, зокрема його технічних показників: дихання, голосу, дикції, темпоритму. Після цього студентам було запропоновано ряд цікавих вправ на відпрацювання техніки мовлення. Зокрема, скоромовку «Босий хлопець сіно косить, Роса росить ноги босі» необхідно було вимовити з різною інтонацією. Наприклад, скоромовкою треба було вибачитись перед викладачем за запізнення на заняття, зізнатись у коханні. Цікавим для виконання цього завдання стало розігрування діалогів, коли одна студентка виступила в ролі матері, а студент – у ролі сина. Останньому необхідно було наведеною вище скоромовкою попросити в мами гроші, але мати мала спочатку відмовити, а зрештою все-таки погодитись.

Студенти із задоволенням виконували всі запропоновані вправи, наголосили на практичній спрямованості заняття та відмітили його вважливість для своєї подальшої професійної діяльності.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Кафедра гуманітарних дисциплін