Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Сьогодні, 26 лютого, на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного науково-дослідного інституту МВС України відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук начальника ГУНП в Донецькій області генерала поліції третього рангу Миколи Семенишина. Науковим консультантом є доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, керівник секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний.

Опонентами виступили: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Богдан Головкін, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС України Олександр Джужа, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України Олександр Кулик.

Роботу виконано в Донецькому юридичному інституті Міністерства внутрішніх справ України.

Дисертація пана генерала Семенишина присвячена комплексному дослідженню кримінологічних проблем запобігання корисливо-насильницькій злочинності в Україні. Вперше поставлено й вирішено наукову проблему розроблення цілісного доктринального підходу до формування концепції запобігання корисливо-насильницькій злочинності, що надало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства та практики його застосування органами і підрозділами НП України. З’ясовано сучасний стан наукових досліджень та обґрунтовано наукові підходи до визначення корисливо-насильницької злочинності. Охарактеризовано структуру та динаміку корисливо-насильницьких злочинів на території проведення ООС. Розкрито вплив військових дій та зміст детермінант, що сприяють криміналізації суспільних відносин на території Донецької та Луганської областей. Запропоновано концептуальне бачення шляхів реалізації правових та організаційних заходів запобігання на загальнодержавному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. Сформовано пріоритетні напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії органів та підрозділів НП України з іншими органами при запобіганні корисливо-насильницьким злочинам на території проведення ООС.

Шановний Миколо Олександровичу! Щиро вітаємо Вас та бажаємо нових здобутків у науковій діяльності, та нехай Ваші дослідження принесуть велику користь суспільству! Хай всі наукові ідеї втілюються в життя і на цьому благородному шляху Вас завжди супроводжує успіх!